شهید آوینی
 
پانصد دانش آموز مسلمان ایتالیا از تحصیل محروم شدند
با حکم اداره آموزش و پرورش شهر میلان ایتالیا ، مدرسه مسلمانان که 500 دانش آموز برای سال تحصیلی جدید در آن ثبت نام کرده بودند ، بسته شد .

 شهرداری شهر میلان بهداشت و وضع نامناسب آنرا دلیل بسته شدن مدرسه عنوان کرد اما مسئولان این مدرسه مسائل مستبدانه سیاسی را در بسته شدن مدرسه دخیل می دانند.

ماریو دوتو رئیس آموزش وپرورش میلان قانونی نبودن ومطابق بودن آن با روش تدریس مصری و مخالفت یکی از احزاب بزرگ دولت ایتالیا با فعالیت مدرسه اسلامی را دلیل اصلی بسته شدن آن عنوان کرد.

یکی از اعضای حزب رابطه شمال از احزاب مخالف با مسلمانان وحزبی که جنگ با وجود مدارس اسلامی را بارها اعلام کرده گفت : "چنین مدارسی باید محو شوند".

مسئولان مدرسه با بازکردن درهای مدرسه به روی دوربینهای عکاسان وخبرنگاران ثابت کردند بسته شدن مدرسه ربطی به مسائل بهداشتی ندارد وتاکید کردند که مسائل دیگر در میان است و تأسف خود را درباره "نبودن شجاعت نزد فرد یا گروهی  در دفاع از حقوق مسمانان" در حال حاضر ابراز کردند.

مسئولان مدرسه در جمع خبرنگاران تصریح کردند که آنها سعی دارند اجازه فعالیت مدرسه را بدست آورند اما مسئولان محلی سالها اجازه چنین کاری به آنها نمی دهند.

دو حزب سبز و حزب دمکراتیک بسته شدن این مدرسه را محکوم و در اینباره اظهار نگرانی کردند. لیوا تورکو عضو حزب دمکراتیک با تمسخر در باره این حکم به خبرنگاران گفت "اگر ساختمان این مدرسه مناسب  نیست شهرداری باید برای ساخت مدرسه ای جدید اقدام کند" تا صدها کودک از درس و مدرسه محروم نشوند.

 منبع : خبرگزاری مهر

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo