شهید آوینی
 
نخستین جلسه گفتگوی رهبران هندو و مسلمانان هندوستان برگزار شد
رهبران جوامع مسلمان و هندو ، روز گذشته در دهلی نو گردهم آمدند و در مورد راههای ترویج هماهنگی مشترک و تقویت درک میان دو جامعه ، بحث و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر"، این دیدار از سوی کمیسیون ملی اقلیتها برگزار شد و"سری سری راوی شانکار" از بنیاد هنر زندگی، "سوامی چیناناند ساراوسواتی" از محفل هندوی پارامارس در ریشیکش، "مولانا سید کلبه صدیق" از هیئت حقوقی مسلمانان هندوستان، و "مولانا محمود مدنی" از جماعت علمای هندوستان از افرادی هستند که در این گردهمایی شرکت کرده و درباره راههای افزایش اعتماد میان مسلمانان و هندوها به گفتگو پرداختند.

سایت اطلاع رسانی آوت لوک ایندیا به نقل از رئیس کمیسیون ملی اقلیتها نوشت : این نخستین گردهمایی است که طی آن رهبران هر دو جامعه رو در رو ، در مورد مشکلات خود با یکدیگر به گفتگو پرداختند. پیش از این آنها تنها به واسطه ر سانه ها با یکدیگر تعامل داشتند.

بررسی تفاوتهای  دوجامعه هندو و مسلمان در کشور هندوستان ، که دارای تنوع ادیان است از محورهای گفتگوی این همایش بود.

--------------------------------------------------------------------------------


 

منبع : خبرگزاری مهر
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo