شهید آوینی
 
کتاب "امام حسین(ع) و وهابیت"منتشر شد
کتاب "امام حسین (ع) و وهابیت" اثر جواد معاش اسلامشناس و شیعه شناس عراقی که پژوهشی تحلیلی درباره اخلاق امام حسین (ع) و مقایسه آن با افکار واعمال وهابیت است اخیراً در لبنان منتشر شده است.

یه گزارش خبرنگار دین واندبشه "مهر " ناشر این کتاب انتشارات دارالقاری بیروت است. نویسنده با تکیه به دعوت امام حسین(ع) به آزادی و رهایی بشر که جد بزرگوار ایشان حضرت محمد(ص) بشارت دهنده آن بودند، امر به معروف ونهی از منکر وایستادگی امام حسین(ع) در برابر ظالمان را باز نگری می کند.

نویسنده در مقدمه کتاب انگیزه خود را از نوشتن این کتاب اینگونه بیان می کند: در صبح عاشورای 1425هـ در حالی که من عزادار بودم از فاجعه انفجارات نجف باخبر شدم  وبا چشمانی بهت زده وگریان اخبار شبکه های مختلف ماهواره ای را دنبال کردم وماهها درباره دلایل این مصیبتها که از هر جهت ما را احاطه کرده فکر وتأمل کردم ودر نهایت به این پی بردم که مشکل ما وآنچه از آن رنج می بریم بیش از هر چیز از مشکلات اخلاقی وحقوقی سرچشمه می گیرد.

جواد معاش معتقد است تفکر امام حسین (ع) که در برابر تفکر وهابیت قرار می گیرد قادر است بحرانهای معنوی و اخلاقی بشر معاصر را حل کند. 

 معاش از آن جهت به مشکل اخلاقی می پردازد که به گفته خودش جایی برای اخلاق در زندگی امروزی نمانده و واژه های اخلاقی چون: حیا وشرف وعفت در فرهنگ تمدن شرق وغرب معنای اصلی خد را از دست داده اند.

او مشکل حقوقی را هم ناشی از محاصره جهان توسط استکبار جهانی وشعارهایی چون حقوق بشر وترساندن کشورهای ضعیف به واسطه قدرت اتمی آنها می داند.

نویسنده با تکیه بر این دو مطلب سعی در مقایسه بین زندگی پربار امام حسین(ع) وامتداد نهضتش در دل آزادگان با اعمال واقدامات وهابیت که زبان معاصر امت اسلامی را از تحجر وجمود وتعصب مملو ساخته اند دارد.

بخش اول این کتاب به موضوع اخلاق از دیدگاه امام حسین (ع)می پردازد وتمام ابعاد زندگی ونهضت امام حسین (ع) وادامه آن را به تفصیل شرح می دهد و در باب دوم عقاید وهابیت وپیدایش آن را بررسی می کند. 


 

منبع : خبرگزاری مهر
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo