شهید آوینی
 
موج اخراج امامان جماعت از شهر‌های ايتاليا شدت گرفت

دولت ايتاليا روز گذشته، پانزدهم شهريورماه، به دنبال اجرای قانون ضدترور در اين كشور يك امام جماعت مسلمان را دستگير و حكم اخراج وی را صادر كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از «AFP»، «بوريكی بوچتا» امام جماعت شهر تورين توسط نيروهای امنيتی دولت ايتاليا در خانه خودش دستگير شد.
اين امام جماعت ۴۰ ساله كه مراكشی تبار است اولين امام جماعتی است كه بعد از اجرای قانون ضدترور، از كشور ايتاليا اخراج می‌شود.
بر اساس قانون ضدترور، پليس به راحتی می‌تواند اتباع خارجی كه احتمال تهديد برای امنيت ملی و حمايت از گروه‌های تروريستی را داشته باشند، اخراج كند.
اين قانون به پليس اجازه می‌دهد كه اتباع خارجی مشكوك را ۲۴ ساعت بدون هر گونه دليلی، با حضور وكيل در بازداشت نگه دارد.
قانون ضدترور همچنين به نيروهای ويژه اجازه شنود مكالمات تلفنی و زير نظرگرفتن اتباع خارجی مشكوك را می‌دهد.
دستگيری امام جماعت تورين باعث واكنش شديد مسلمانان اين منطقه شد.
مسلمانان ايتاليا ۵/۱ ميليون نفر تخمين زده شده‌اند كه بعد از حوادث لندن در اضطراب و نگرانی به سر می‌برند.
امامان جماعت سراسر اروپا نيز بعد از حوادث لندن زير ذره‌بين قرار گرفته‌اند و در پی اين رويه فرانسه ماه گذشته امام جماعتی الجزايری و آلمان امام جماعتی مصری را از كشورشان اخراج كردند.
كشور ايتاليا از سال گذشته تاكنون ۱۴ امام جماعت را از كشورش بيرون رانده است.
 

منبع : خبرگزاری قرآنی
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo