شهید آوینی
 

گفتگوی با سازنده فيلم قرآنی «نشانی»

نخستين روايت تصويری از آية الكرسی

فيلم «نشانی» كه با محوريت «آية الكرسی» ساخته شده از شبكه دوم سيمای جمهوری اسلامی ايران پخش خواهد شد.
«عبدالرضا فيروزان» كارگردان فيلم داستانی «نشانی»، ضمن بيان اين مطلب گفت: اين فيلم داستان پسر نوجوانی است كه در حفظ دروس خود با مشكل مواجه است، وی با توصيه خادم امامزاده روستا تصميم به حفظ آية الكرسی می‌گيرد، اما چون حفظ مطالب برايش دشوار است در حفظ آن با مشكل مواجه می‌شود.
وی در ادامه اضافه كرد: اين سناريو كه نويسنده طرح اصلی آن «علی صديقيان» است توسط «علمی فرد» تهيه كننده اثر به من پيشنهاد شد و من پس از مطالعه سناريو با همكاری «نورالدين آزاد» به بازنويسی فيلمنامه پرداختيم. در مجموع مراحل فيلمبرداری، تدوين و مونتاژ اين اثر در طول مرداد ماه جاری انجام شد و هم اكنون فيلم برای پخش آماده است.
وی با اشاره به اينكه اين فيلم پس از پخش از شبكه جهان بين از شبكه دوم سيمای جمهوری اسلامی ايران پخش خواهد شد گفت: طرح اوليه بسيار ساده بود، اما همين كه برای نخستين بار به آية الكرسی پرداخته شده بود اين انگيزه را در من به وجود آورد كه اين پيشنهاد را پذيرفته و اثر را بازنويسی كنم.
فيروزان با تأكيد بر اينكه تبليغ دين و اشاره به مضامين قرآنی در فيلم‌ها بايد غير مستقيم باشد گفت: متأسفانه در حال حاضر تبليغات دينی و استفاده از مضامين و سوره‌های قرآنی در اغلب فيلم‌ها و آثار تلويزيونی به طور مستقيم انجام می‌شود، در حالی كه اين نوع برنامه سازی ضد تبليغ بوده و هيچ نتيجه‌ای را در بر نخواهد داشت.
وی در ادامه يادآور شد: فيلمسازان و برنامه سازان بايد در آثار خود به ابعاد مختلف قرآن و مذهب پرداخته و آثار به كارگيری آنها در زندگی را به مردم گوشزد كنند. در واقع نقش آنها تنها يك نقش رابطه‌ای است كه با يك پيام كوتاه مردم را به فكر فرو برده و بر اعتقاد آنها نفوذ كنند.
فيروزان اشاره مستقيم به دين در آثار تلويزيونی و سينمايی را ساده‌ترين نوع فيلمسازی دانست و گفت: اين نوع فيلمسازان در واقع ساده‌ترين و سهل‌ترين نوع فيلمسازی است چرا كه فيلمساز تنها به بيان زندگی نامه و طرح موضوع مذهبی خود می‌پردازد بدون اينكه هيچ راه تفكری را برای مخاطب باز گذارد.
كارگردان فيلم داستانی «نشانی» در ادامه اضافه كرد: به دليل اينكه سناريوی فيلم «نشانی» از جانب تهيه كننده به من پيشهاد شده بود من اجازه دخل و تصرف در چارچوب اصلی فيلمنامه را نداشتم به همين دليل اين فيلم با محور اشاره مستقيم به آية الكرسی ساخته شده اما برای سريال جديدی كه در حال حاضر به من پيشنهاد شده با دعوت از يك گروه از نويسندگان و محققان درصدد هستم تا به مفاهيم اجتماعی فرهنگی و اخلاقی قرآنی بپردازم.
وی با اشاره به اينكه ساخت فيلم «نشانی» انگيزه فعاليت در حوزه مفاهيم قرآنی را در من به وجود آورد گفت: اين سريال جديد هم اكنون در مرحله نگارش است و به طور مستقيم به دستورات اجتماعی، فرهنگی، سياسی، اخلاقی و اقتصادی قرآن كريم در زندگی مردم تأكيد دارد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo