شهید آوینی

 
تعداد مسلمانان انگلستان در مسجد دو برابر تعداد مسیحیان حاضر در کلیسا می شود
براساس تحقیق انجمن پژوهشی مسیحی انگلستان ، در سال 2040 تعداد مسلمانانی که در مساجد انگلستان به نیایش می پردازند دوبرابر تعداد مسیحیانی خواهد بود که به کلیسا می روند.

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر"، در این تحقیق که باعنوان « آینده کلیسا» منتشر شده است آمده است : تا چند سال آینده تعداد مسلمانانی که برای اقامه نماز جمعه به مسجد می روند در مقایسه با تعداد مسیحیانی که در مراسم نیایش روز یکشنبه درکلیسا حضور می یابند دو برابر افزایش می یابد.

دولت انگلستان و منابع آکادمیک اظهار داشتند در سال 2004،  930 هزار نفر مسلمان دست کم یک بار در هفته در مسجد  حضور یافته که این تعداد در مقابل 916 هزار نفر مسیحی قرار می گیرد که برای نیایش به کلیسای انگلند ، کلیسای مادر کلیساهای وابسته انگلیکان رفته اند.

درانگلستان، مساجدی با شکوه همچون مسجد ریجنت پارک ، مساجد جامع و بزرگ در بیرمنگام و منچستر و  همچنین ساختمانهای متوسط که اکثراً از ساختمانهای عادی به مسجد تبدیل شده اند وجود دارد.

اولین مسجدی که در انگلستان ساخته شد  در شهر کاردیف و در سل 1860بنا گشت. همچنین از اولین مساجدی که در انگلستان ساخته شدند می تواند به مسجد شهر لیورپول  که در سال 1887ساخته شد اشاره کرد.

در سال 1940 دولت انگلستان بیش از 100 هزار یورو برای خرید زمین ساخت مسجد لندن اختصاص داد. در سال 1944، مرکز اسلامی لندن با داشتن 3/2 جریب زمین در در هاور گیت درمنطقه رجینت پارک ساخت شد که از سوی پادشاه جورج ششم به اقلیت مسلمان اهدا شده بود.

مسجد جامع لندن

در سال 1977، مسجد جامع لندن، که اغلب از آن به عنوان مسجد ریجنت پارک یاد می شود در همان محل افتتاح شد.
از تعداد مساجد انگلستان آمار رسمی  در دسترس نیست، اما تعداد مسلمانان انگلستان را بیش از 6/1 میلیون برآورد کرده اند.

این تحقیق همچنان نشان می دهد که تعداد مسیحیانی که در مراسم نیایشی روزهای یکشنبه در کلیسا حضور می یابند در طی سه دهه آینده بیش از دو سوم کاهش می یابد.

انتظار می رود تا سال 2040عضویت در تمام فرقه های مسیجیت نیز از 4/9 درصد جمعیت به پنج درصد کاهش یابد.

این تحقیق پیش بینی کرده است حضور اندک مسیحیان باعث می شود 18 هزار کلیسا درانگلستان تعطیل شوند.

"پیتر بیریرلی"، مدیر اجرایی انجمن تحقیق مسیحی ابراز امیدواری کرد این نتایج اذهان را به بحران پیش روی کلیسا متمرکز کنند. این تحقیق باید به مثابه ندای بیداری رهبران کلیسا عمل کند.

ارقام آماری درفرقه های اصلی مسیحیت که در انگلستان وجود دارند نشان می دهند کلیسای انگلند، کاتولیک روم، متدیست، کلیساهای متحد اصلاحات از نزول سطح حضور نیایش کنندگان رنج می برند.

 

 

منبع : خبرگزاری مهر

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo