شهید آوینی

 

غفلت تا كی!

الذین ان مكنهم فی الارض اقاموا الصلوة و ءاتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور                   ( سوره حج آیه 41)

از اوایل سال جاری می‌شود گفت كه دركوی و برزن، (ام‌القرای اصول گرایی جهان اسلام) نهی از منكر حاكمیت به تعطیلی كامل كشیده شده است و نوع پوشش و رفتار هیچ فردی با هر هنجار رفتاری یا به عبارتی با هر ناهنجاری كاملاً آزاد گردیده است.

در تابستان امسال جامعه با دو پدیده بسیار شگفت انگیز روبرو شد:

پدیده اول پیروزی اصولگرایان در مقابل تفكر تساهل و تسامح‌گرا (به ویژه در حوزه فرهنگی اجتماعی) در انتخابات ریاست جمهوری كه بر ارزشها، هنجارها و باورهای اعتقادی محكم پای می‌فشردند، آنهم با آرای قاطع و اختلاف فاحش كه از نظر تحلیلگران سیاسی غیر قابل پیش بینی بود. پیروزی اصولگرایان، امید اصلاحات واقعی در جامعه را در دلهای هر ایرانی غیرتمند تقویت و آمال و آرزوهای پلید طلایه داران جنود شیطان بزرگ را به یأس و ناامیدی مبدل كرد.

 پدیده دوم ترویج و‌لنگاری اجتماعی كه به جرأت می‌توان ادعا كرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه بوده است و قلب هر انسان منصفی كه دارای غیرت دینی و اجتماعی باشد را می‌آزارد. گرچه تعداد فاسقان و هرزه‌های خیابانی ‌به نسبت مردم با شرافت و ‌غیرتمند ایران بسیار اندكند ‌و لیكن ادامه این‌ افسارگسیختگی موجب می‌شود:

اولاً با توجه به اینكه محل نمایش این مظاهر فساد و هرزگی، مناطق پر تردد اجتماع، به ویژه جامعه شهری می باشد و ظهور و حضور این عروسكهای فسق و فجور در كوچه و بازار ضمن ‌مشروعیت‌بخشی‌ عرفی بر حضور آنان، این باور را در عامه جامعه تقویت می نماید كه بخشی از مردم به ارزشهای دینی و ملی خود پشت كرده و لیبرالیسم فرهنگی را به عنوان الگوی اجتماعی جدید پذیرفته است.

ثانیاً نمود آزادانه آنان، انتشار اینگونه ناهنجاریها را به عنوان مد برای عامه غافل (نه فاسد) عرضه می نماید و بواسطه اینكه این بخش از جامعه (قشر خاكستری كه هنجارهای ظاهری خود را از كوچه و بازار می‌گیرند) دیگر بخش حداقلی نبوده، بلكه بخش قابل توجهی از آحاد اجتماعی را در خود جای می‌دهد و فاسقان اجتماعی مانند میكروب خطرناكی در محیط كشت مناسب موجودیت زشت خود را به صورت تصاعدی تكثیر می نماید و با شدت تمام سلامت همه جامعه را تهدید می‌نمایند، عمل می كند.

به نظر می‌رسد كه در پشت توطعه انتشار روزافزون اینگونه ولنگاری‌ها، افكار فاسد و پلیدی مدیریت آن را به عهده دارند و به دنبال تخریب و انحطاط جامعه اسلامی ایران از درون می‌باشند.

این درحالی است كه مسئولین مربوطه (در قوه قضائیه – نیروی انتظامی – قرارگاههای امر به معروف و نهی از منكر بسیج) در خواب غفلت سنگین فرو رفته اند و هر روز كه می‌گذرد شلوارها كوتاه و كوتاه تر بلكه به شلوارك تبدیل شده و مانتوها تنگتر و كوتاهتر بلكه به پیراهن مردانه تنگ با آستین تا شده مبدل شده است و روسری ها به شال یا پارچه بسیار كم عرض و بعضاً كشف حجاب كامل منجر می‌شود.

و هزاران تأسف  كه این تراژدی  آندلس ثانی در غفلت آباد امروز ما در حال اجراست.

به مصداق صریح آیه 41 سوره حج: 

« و در سرزمینی كه خداوند به اهلش امكان حاكمیت داده است بر آنها تكلیف بر پا داشتن نماز و ذكات و اقامه امر به معروف و نهی از منكر را تكلیف فرموده است. پس اولیای امور جامعه به كدامین برهان از اقامه نهی از منكر در جامعه اسلامی غافل شده اند؟ »
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo