شهید آوینی
 
همایش بین المللی "برنامه های درسی دینی در دنیای اسلام" برگزار می شود
همایش بین المللی «چالشها و دورنماهای برنامه های درسی دینی در دنیای اسلام» 15 و 16 شهریور ماه در دانشگاه اسلامی - بین المللی مالزی برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بررسی جایگاه فعلی و نتایج برنامه های درسی دینی و تلاش برای گسترش آن در دنیای اسلام  است .

تبیین نیاز به تجدید نظر در مورد برنامه های دینی در پرتو پیشرفتهای تکنولوژی جدید ، بحث درباره احتمالات متحد کردن برنامه های درسی دینی در دنیای اسلام ، بررسی رابطه میان برنامه درسی دینی و تروریسم ، افراط گرایی و بی ثباتی در دنیا ، تشکیل کمیته ای برای بررسی و ارائه نظر درباره برنامه درسی دینی در دنیای اسلام از دیگر اهداف برگزاری همایش چالشها و دورنماهای برنامه های درسی دینی در دنیای اسلام عنوان شده است .

موضوعات درسی دینی و چالشهای جهانی شدن، مدرنیته و تکنولوژی ، تعصب و سنت در پرتو وضعیت فعلی ، شیوه های تدریس موضوعات درسی دینی در پرتو وضعیت فعلی، چالشها و ابعاد تدریس موضوعات درسی فعلی از جمله مباحث پیش بینی شده برای این همایش است .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo