شهید آوینی
 
مغز انسان حین دعا در حالت "هوشیاری نیایش" قرار دارد
دانشمندان روسیه زمینه علمی تغییراتی که در مغز انسان در حین دعا و نیایش رخ می دهد را کشف و ثبت کرده اند .

مجموعه آزمایشات منحصر به فردی در آزمایشگاههای عصب شناسی و فیزیولوژی در مؤسسه  روانشناسی و عصب شناسی سنت پترزبورگ در رابطه با تغییر حالات انسان پس از دعا انجام شد تا دانشمندان حالات مغز انسان را در حین نیایش بررسی کنند.

"ولاری اسلیزن"، رئیس آزمایشگاه این مؤسسه  گفت : ما پدیده ای جالب را پس از عکسبرداری از مغز در حین نیایش ثبت کرده ایم.

براساس گزارش مجله کومسومولسکایا پراودا، تاکنون علم سه حالت مغز را شناسایی کرده است : هوشیاری، خواب آرام و خواب سریع. تجارب "اسلیزن" یک حالت دیگر را نیز نشان می دهد که خود آنرا "هوشیاری نیایش " نامیده است.

بنظر می رسد در حین دعا و نیایش پوسته مغز منفصل می شود ، اما فرد اطلاعات را بواسطه گذشتن از فرآیندهای تفکر و تحلیل دریافت می کند.

وی افزود : حالت هوشیاری نیایش زمانی که مغز در حالت طفولیت به سرمی برد همانند دیگر حالات مغز برای همه انسانها ضروری است. اگر ما در زندگی با فقدان این حالت مواجه شویم هماهنگی بدن از بین رفته و بیماری ظاهر می شود.

رئیس آزمایشگاه روانشناسی و عصب شناسی سنت پترزبورگ خاطر نشان کرد : بی دلیل نیست که در انجیل آمده است همانند کودکان باشید تا رستگار شوید. در حین نیایش ارتباطات آسیب شناختی میان اعصاب از یکدیگر منفصل می شود، انسان آسوده شده ، درباره بیماری خود فکر نمی کند. نکته مهم این است که فرد به هنگام نیایش از وحشت بیمارشدن رهایی میابد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo