شهید آوینی
 
برداشتن پوشش معلمان مسلمان در ايالت وستيفاليا آلمان اجباري مي شود

 ايالت وستيفاليا بزرگترين ايالت آلمان از سال آينده برداشتن پوشش را براي معلمان مسلمان اين ايالت اجباري مي كند

به نقل از روزنامه البيان، ايالت وستفاليا بزرگترين ايالت آلمان در صدد اجبار معلم هاي زن مسلمان براي برداشن پوشش سر خود در مدارس از ابتداي تابستان آينده مي باشد.
هر چند مسئولين ايالت وستفاليا واقع در شمال راين گفته اند : اين ممنوعيت عقايد ديني را مورد هدف قرار نداده است و تاكيد كرده اند كه اين تصميم با گروههاي مسلمان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اما باربرا سومر مسئول مدارس اين ايالت مي گويد: به معلم هاي مرد و زن اجازه اظهار عقايد ديني يا دنيايي كه ممكن است آرامش مدارس را به مخاطره بياندازد داده نمي شود. به همين دليل زنان مسلمان در مدارس اين ايالت از داشتن پوشش سر منع مي شوند.
گفتني است در آلمان نزديك به سه ميليون مسلمان كه اكثريت آنان ترك مي باشند زندگي مي كنند. و در حال حاضر سومين ايالت بزرگ آلمان (بادن ورتمبرگ) زنان معلم مسلمان را از داشتن پوشش سر منع كرده است. اين در حاليست كه طبق قانون اساسي آلمان ايالت هاي اين كشور ملزم به بي طرفي كامل در مسائل ديني شده اند.
 

 

منبع: خبرگزاري فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo