شهید آوینی
 
۶۵ كشيش مسيحی به آيين اسلام مشرف شدند
به تازگی ۶۵ كشيش مسيحی اهل سودان به همت اتحاديه اسلامی اين كشور با ادای شهادتين به دين اسلام پيوسته‌اند.
به نقل از «IINA»، «جوزف ميليال» دبير كل سازمان وحدت و همبستگی اسلامی علت اصلی پيوستن اين تازه مسلمانان را قوانين بسيار دقيق ارث و ميراث دين اسلام معرفی كرد.
روزنامه الخبار نيز در گزارش سال گذشته خود نوشت، تعداد كل افرادی كه به دين اسلام گرويده‌اند از شهريورماه سال ۲۰۰۳ تا شهريور ماه سال ۲۰۰۴ به ۸۸ هزار نفر رسيده است.
سازمان همبستگی اسلامی كه در سال ۲۰۰۲ تأسيس شد برای افراد تازه مسلمان دوره‌های يك ماهه آموزشی و تعليمی مبانی اسلام را برگزار می‌كند.
اين سازمان دسترسی تازه مسلمانان را به پروژه‌های آموزشی، اقتصادی و توسعه تسهيل می‌كند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo