شهید آوینی

 

جشن فرهنگی مسلمانان در آمریکا برگزار می شود
مسلمانان ایالات متحده ، سومین مراسم جشن فرهنگی مسلمانان آمریکایی سالت لیک را بمنظور آموزش اسلام به غیر مسلمانان و دستیابی به درک دوجانبه و تساهل برگزار می کنند.
این جشن دو روزه که از فردا 6 شهریور در شهر سالت لیک سیتی از ایالت یوتا برگزار می شود شامل یک محفل پرسش و پاسخ با حضور روزنامه نگاران و خبرنگاران است.

"غلام حسین"، یکی از برگزار کنندگان این مراسم گفت : برگزاری چنین مراسمی به مسلمانان فرصت می دهد درباره دین خود توضیحات صحیحی ارائه کنند .

حسین افزود : درباره دین اسلام و پیران این دین آسمانی باورهای نادرست و سوء تعابیر بسیاری وجود دارد . ما مسلمانان ، در راستای بهبود وضعیت مسلمانان در این شهر، آمریکا و پس آن در جهان باید اقدامات بسیاری صورت دهیم.

براساس گزارش نشریه سالت لیک تریبون، وی یکی از اهداف برگزاری این همایش را رسیدن به یک درک دوجانبه و تساهل عنوان کرد.

برگزار کنندگان این مراسم ابراز امیدواری کردند، این جشن فرهنگی مسلمانان بتواند میان جوامع مسلمان و غیر مسلمان پلی ایجاد کرده و شکاف بوجود آمده میان آنها را پر کند.

حسین گفت : جشنهای فرهنگی مسلمانان آمریکا در این شهر از سه سال پیش آغاز شده است که بدنبال این مراسم خبرنامه ای نیز برای مسلمانان منتشر می شود.

این گروه که دربرگیرنده افرادی از ادیان مختلف است ، دیدارهای دسته جمعی را در روزهای تعطیل برگزار می کنند تا بتوانند درباره اعتقادات دینی خود گفتگو کرده و سوء تعابیر را از میان بردارند.

"کاترین سنت جان"، که یکی از اعضای فرقه مورمن مسیحیت بوده و از برگزار کنندگان این مراسم به شمار می رود، این جشن را در شناخت مسلمانان مؤثر اعلام  و علت آنرا نقش مهم و بزرگی عنوان کرد که دین در زندگی روزانه فرد ایفا می کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد جوامعی که در کنار هم زندگی می کنند باید یکدیگر را بشناسند.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo