شهید آوینی

 

امروز پنجشنبه اول شهریور سال 1384 هجری شمسی ، مصادف است با نوزدهم رجب المرجب سال 1426هجری قمری و برابراست با بیست و پنج اوت سال 2005 میلادی .

64 سال پيش درچنين روزي - سوم شهريورماه سال1320هجري شمسي: قواي متفقين ايران را دراثناي جنگ جهاني دوم اشغال نظامي كردند. درآن زمان نيروهاي آلمان نازي به سرعت درحال پيشروي به داخل خاك روسيه بودند و اين امر وحشت امريكا، فرانسه و انگلستان را برانگيخته بود. زيرا چنانچه آلمان برروسيه غلبه مي كرد، استكبارجهاني درخاورميانه و خاوردور همه منافع خويش را ازدست مي داد. به همين سبب سه كشور امريكا و فرانسه وانگليس تصميم گرفتند كه ازايران به شوروي مهمات واسلحه صادركند. سرانجام درسپيده دم سوم شهريورماه سال1320هجري شمسي قواي شوروي ازشمال و شرق و نيروهاي انگليسي ازجنوب ايران را مورد حمله هوايي، زميني و دريايي قراردارند. دراين حملات مناطق شمال و جنوب ايران را هواپيماهاي بيگانه بمباران كردند و براثر بي كفايتي رضاخان و زمامداران وقت، بخشي ازپادگانهاي نظامي، متلاشي و نيروي دريايي جنوب نيز مضمحل شد. همچنين درهمين روز سفيران و نمايندگان كشورهاي روسيه و انگليس با وزيران وقت كشور مذاكره كردند. پس از درهم شكستن همه مقاومت ها دربرابر قواي بيگانه، 20روزبعد نيروهاي روسيه وانگليس راهي تهران شدند و پايتخت را به اشغال خود درآوردند.

496 سال پيش درچنين روزي - 19رجب سال930هجري قمري: بنا به قول« شيخ بهايي اسماعيل صفوي» معروف به« بهادر» به مرض حصبه ازدنيا رفت. او پسر شيخ حيدر، از اخلاف شيخ صفيُ الدّين اردبيلي بود. اسماعيل در14سالگي مريدان پدرش را بدور خود گردآورد و زمام امور آذربايجان را بدست گرفت. او در مدت15سال جنگهاي متوالي و خونين در سراسر ايران مخالفان را برانداخت و درسال 907هجري قمري در تبريز به تخت نشست. گفتني است كه شاه اسماعيل صفوي، تشيع يعني مذهب شيعه جعفري اِثني عشري را مذهب رسمي ايران قرارداد.43

 سال پيش درچنين روزي - 19رجب سال1383هجري قمري: آيت الله شيخ محمد خالصي معروف به خالصي زاده دربغداد در گذشت. پيكر وي پس ازتشييع با شكوه درصحن مطهركاظمين به خاك سپرده شد. آيت الله خالصي زاده درجواني بدرجه اجتهاد دست يافت و به موازات فعاليتهاي فرهنگي- ديني مبارزه با ظلم و جور استثمارگران را آغاز كرد. آيت الله خالصي سخنوري مسلط و خطيبي برجسته بود ازاين رو ميرزا محمد تقي او را مأمور ايراد سخنراني براي مردم نقاط مختلف عراق كرد. وي به علت مبارزات پرشور ضد استعماري خود به ايران تبعيد شد و درمدت27 سال تبعيدش در ايران فعاليتهاي مؤثر و چشمگيري درزمينه هاي فرهنگي- ديني و سياسي داشت. آيت الله خالصي زاده درمبارزه با رضاخان نيز نقش مهمي ايفا كرد. كتابهاي «اَلمَعارفُ‌ المُحَمَّديّه و مظالم انگليس دربين النَّهرين» ازجمله آثارآيت الله خالصي زاده بشمارمي روند.

910 سال پيش درچنين روزي - 25اوت سال1095ميلادي: سلسله جنگهاي صليبي ميان مسيحيان و مسلمانان آغازشد. دراوايل قرن 7 هجري قمري سردمداران دنياي مسيحيت به ظاهر براي تسخيربيت المقدس، اما درواقع به منظورتسلط برآسيا و استثمارو استعمار مسلمانان به طرف شرق حركت كردند. صليبيون پس ازنبردهاي پي درپي همچون جنگي كه درانطاكيه روي داد، به بيت المقدس رسيدند و اين شهر را درسال1099ميلادي تصرف كردند. دراوايل قرن 12ميلادي مسيحيان درجنگ بيت المقدس ازسپاه مسلمانان به فرماندهي صلاحُ الدّين ايّوبي شكست خوردند و او حكم كرد كه بدون آنكه صدمه اي به مسيحيان وارد شود آنان ازبيت المقدس خارج شوند. جنگهاي صليبي تا اواسط قرن13ميلادي ادامه داشت و هر بار با شكست صليبيون همراه بود. دراين جنگها مسيحيان نشاني ازصليب برشانه و لباس خود داشتند ازاين رو اين نبردها اما به جنگهاي صليبي مشهور شد.

246 سال پيش درچنين روزي - 25اوت سال1759ميلادي: ژرژ ژاك دانتون ازرجال سرشناس دوران انقلاب كبيرفرانسه متولد شد. دانتون فارغ التّحصيل رشته حقوق و وكيل دعاوي بود. دراوايل انقلاب فرانسه دانتون رهبريكي ازجناحهاي انقلابي كشورش شد و چون خطيبي توانا بود موقعيت ممتازو محبوبيت فراواني ميان فرانسويان بدست آورد. دانتون پس ازالغاي رژيم سلطنتي درفرانسه به وزارت عدليه دولت جمهوري منصوب شد و ازجمله كساني بود كه به اعدام شاه فرانسه رأي داد.

 
03/06/058

تشكیل ناوگان پنجم آمریكا برای پر كردن خلاء شاه در منطقه خلیج فارس.

اعلام وزیر دفاع آمریكا مبنی بر دخالت نظامی آمریكا در صورت بروز بحران كمبود نفت.
03/06/59
حزب دمكراتیك كرد (عراق) از لغو قراردادهای 1975 الجزایر كه میان ایران و عراق منعقد شده بود حمایت كرد.
03/06/60
خنثی شدن سوءقصد به جان دادستان كل، فرماندار تهران و یك نماینده مجلس.

آزاد شدن هفت ارتفاع مهم اورامانات.

03/06/63

انفجار بمب در میدان راه آهن تهران

03/06/65

هواپیماهای دشمن مناطق فاو، هور، آبادان و خارك راشناسایی و بمباران كردند. گزارش یگانهای مأمور به عملیات در منطقه حاجعمران درباره اقدامات انجامشده، مشكلات و كمبودها، افزایش ترددهای خودی در این منطقه، هوشیاری نسبی و اقدامات احتیاطی دشمن. اقدامات لشكر امامحسین برای كاستن از حساسیت دشمن در محور عملیاتی العمیه. مشكلات حفاظتی عملیات آتی در محور دربندیخان؛ مطلع شدن مردم بومی از عملیات. در درگیری بین كومهله و نیروهای خودی در محور كامیاران و سنندج 12 تن از نیروهای خودی اسیر و تعدادی شهید شدند.

روشهای جدید سازمان مجاهدین خلق برای كسب اطلاعات از وقایع و حوادث كشور. برگزاری دومین روز سمینار ستادهای پشتیبانی جنگ با عنوان "لبیك یا امام"؛ آیتالله خامنهای: «دشمن خسته شدهاست، باید بدون سستی كار جنگ را تعقیب كنیم. ابتكارعمل در دست ماست؛ روحیه جنگی مردم كلید اصلی در جنگ است.» نخستوزیر: اگر جنگ با پیروزی به پایان برسد، وضعیت سیاسی جهان همان نخواهد بود كه اكنون هست. در اوایل جنگ بیشتر تحلیلهای جهانی اشاره به فروپاشی نظام ما داشت ولی درحال حاضر تزلزل و ضعف نیروهای عراقی مطرح میباشد.

 مجموعه سیستم اجرایی درخدمت جنگ است. دكتر ولایتی در پایان اولین دور نشست مشترك وزیران خارجه ایران سوریه و لیبی با یادآوری سخنان امام خمینی مبنیبر ادامه جنگ، بر تصمیم خللناپذیر ایران تأكید كرد. در پی سیاست تبلیغات ضدایرانی كویت، دولت این كشور از اظهارات مشاور نخستوزیر سودان مبنیبر موافقت ایران با میانجیگری سودان برای پایان جنگ، اظهار رضایت كرد. مركز مطالعات استراتژیك لندن، عملیات كربلای1 را پدیدة جدیدی درجنگ ایران و عراق ذكر كرد: این پدیدة جدید به اسارت درآمدن تعداد بسیاری از افسران عالی رتبه ارتش عراق است؛ به غنیمت درآمدن دهها تانك و خودرو سبك وسنگین به دست نیروهای ایرانی، توانایی آنها را در نفوذ به اعماق جبههها نمایان میسازد. تفسیر تایمز لندن درباره بیانات اخیر امام خمینی مبنیبر خودكشی یا فرار صدام. روزنامه جمهوریت تركیه: پایان جنگ همراه با خطرات احتمالی آن نزدیك است. گزارش میدلایست از بهبود نسبی صادرات نفت ایران؛ ترمیم آسیبهای وارده بر خارك، چشمانداز رسیدن به میزان قبل از حمله یعنی 6/1 میلیون بشكه در روز. افزایش اندك قیمت نفت (به بشكهای 30/12 دلار) پس از كاهش صدور نفت شوروی. بمباران مناطق كردنشین عراق در حمله هواپیماهای تركیه و كشته شدن بسیاری از مردم؛ اعتراض وزارتخارجه ایران و درخواست خاتمه عملیات از تركیه؛ تهدید تركیه به ادامه عملیات مشابه. در ادامه اعتراض به بازداشت حجاج ایرانی در عربستان، نخستوزیر اعلام كرد: ادامه بازداشت حجاج ایرانی برای ما قابل تحمل نیست. اگر انتظار این است كه حجاج دست از برائت از مشركین بردارند، انتظار بیهودهای است. سفر آقای ولایتی جهت شركت در پنجمین اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، لیبی و سوریه به دمشق

 66/06/03
تصمیم انگلیس مبنی بر برافراشته شدن پرچم انگلیس بر روی نفتكشهای كویتی (در جهت اهداف بازرگانی)

حضور 6 كشتی شوروی در خلیج فارس

در اختیار گذاردن پایگاههای زمینی كویت به امریكا.

رد قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با جنگ ایران و عراق از طرف ایران.

كاهش بی‌سابقه قیمت نفت

تشكیل اجلاس وزرای خارجه عرب و تمایلش به موضع‌گیری قاطعانه‌ای در برابر سیاست ایران نسبت به عراق، كویت و پادشاهی سعودی

آتش‌بس در جنگ نفتكشها – ایران با قبول عدم حمله به نفتكشها از سوی عراق حمله به نفتكشهای عراقی را قطع كرده است.

بمباران شیمیایی روستاهای كردنشین توسط عراق طی 4 ماه گذشته

اعتراض ژاپن به عراق در مورد بمباران تأسیسات پتروشیمی بندر امام خمینی .

درگیری دو حزب دمكرات و كومه‌له در شمال عراق ؛ میانجی‌گری گروه رزگاری میان این دو حزب و تهدید رژیم عراق به اخراج آنها .

تخریب روستاهای شمال عراق به دستور حكومت بغداد . درگیری ارتش عراق با نیروهای مبارز كرد . گزارش خبرگزاری رویتر از شمال عراق در مورد روستاهای تخریب‌شده .

اعزام كاروان “ حماسه‌سازان عاشورا “ از شیراز و تداوم كمك‌های مردمی به جبهه‌های جنگ .

مصاحبه مطبوعاتی مهندس موسوی با خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد امكانات اقتصادی برای تداوم جنگ ، شرایط ایران برای پایان دادن به جنگ ، بی‌تأثیر بودن تحریم تسلیحاتی ، اوضاع خلیج‌فارس ، موضع شوروی و كشتار حجاج ‌بیت‌الله‌‌الحرام .

دیدار معاون سیاسی وزیر خارجه چین با دكتر ولایتی در تهران و گزارش رادیو بی . بی . سی . از روابط ایران و چین .

دیدار معاون سیاسی نخست‌وزیر از تركیه و تسلیم پیام مهندس موسوی به تورگوت اوزال . دیدار سخن‌گوی وزارت امورخارجه از یونان و تشریح مواضع ایران در قبال پایان جنگ و بحران خلیج‌فارس از سوی آنها .

بازرسی نیروی دریایی ایران از سه فروند كشتی خارجی در تنگه هرمز .

برافراشته شدن پرچم انگلستان بر فراز یك فروند نفت‌كش كویتی و مخالفت برخی محافل انگلیسی با آن . عراقی بودن این نفت‌كش‌ها و توجیه جفری ‌هاو . استقبال امریكا از این اقدام انگلستان .

تكذیب قول عراق به امریكا در مورد توقف حملات هوایی به كشتی‌ها از زبان نزار حمدون .

عبور كشتی‌های مین‌یاب فرانسه و انگلستان از كانال سوئز .

انتقاد وزیر دفاع ایتالیا از سیاست ناهم‌آهنگ كشورهای اروپایی در اعزام كشتی‌های مین‌روب به خلیج‌فارس .

دومین دیدار دكتر محمدجواد لاریجانی با دبیركل سازمان ملل متحد و تأكید سخن‌گوی سازمان ملل بر تداوم این دیدارها . گزارش آسوشیتدپرس از دیدار لاریجانی با برخی از اعضای شورای امنیت .

گفت‌وگوی دكتر لاریجانی با سفیران كشورهای عدم‌تعهد . مصاحبه رجایی‌ خراسانی با واحد مركزی خبر و سخنان وی در تكذیب شایعه حذف سقوط صدام از شرایط پایان جنگ و تصادفی خواندن هم‌زمانی دیدار معاون وزیر خارجه شوروی از نیویورك هم‌زمان با حضور هیئت ایرانی در آن‌جا .

تحلیل واشنگتن‌پست از آثار ، اقدامات و موانع موجود در روابط ایران و شوروی .

تحلیل روزنامه كریستین ساینس مانیتور از حملات قایق‌های توپ‌دار به كشتی‌ها در خلیج‌فارس .

ابراز تردید روزنامه كویتی القبس در مورد تداوم حضور نظامی امریكا در خلیج‌فارس . درخواست این روزنامه از اعراب برای دست‌یابی به تفاهم با ایران .

پایان اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب و بیانیه پایانی این اجلاس كه در آن ضمن هشدار به ایران در خصوص گسترش جنگ ، تجدید نظر در روابط با ایران را به كنفرانس سران موكول كرده است . سخنان شاذلی قلیبی ، تفسیر رادیو بی . بی . سی . و روزنامه جمهوری اسلامی .

مصاحبه وزیر كشور عربستان سعودی در مورد حادثه كشتار حجاج‌ بیت‌الله‌الحرام . تفسیر رادیو بی . بی . سی . از روایت‌های ایران و عربستان از ماجرای مكه . سفیر یمن‌ شمالی در لبنان فاجعه مكه را عملی وحشیانه خواند .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo