شهید آوینی

 

کتاب "ولایت در پرتو آیات" منتشر شد
کتاب "ولایت در پرتو آیات" از سوی مرکز جهانی علوم اسلامی در قم منتشر شده است .

 ولایت آنچنان که در متون دینى ما آمده است ، دو حوزه تشریع و تکوین را شامل می شود .

تجلى ولایت تشریعى در شریعتهاى آسمانى است که سلسله شریعت پیامبران، امامان و جانشینان آنها را با بکارگیرى ولایت تشریعی ، امر معاش و معاد انسانها را سامان مى‏بخشند.

اما ولایت در حوزه تکوین، موهبتى است اعطایى ، که نصیب برگزیدگان می‏شود و در این میان شیعه در بحث ولایت دیدگاههاى ویژه ، ژرف و عقلانى دارد.

کتاب " ولایت در پرتو قرآن " پژوهشی است که به زوایای مختلف ولایت می پردازد . این کتاب را علی جان محمدی به رشته تحریر در آورده و مرکز جهانی علوم اسلامی آنرا منتشر کرده است .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo