شهید آوینی

 

مسلمانان بزرگترين اقليت مذهبي در اسپانيا هستند

مسلمانان با حدود يك ميليون نفر جمعيت، بزرگترين اقليت مذهبي را در كشور چهل ميليوني اسپانيا تشكيل مي‌‌دهند.

به نقل از پايگاه اينترنتي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، با همكاري كميسيون اسلامي اسپانيا و به رغم مخالفت كليساي اين كشور، طرح تدريس تعليمات اسلامي درمدارس ازسپتامبر سال آينده در بيست مدرسه اسپانيا آغاز مي شود.
بر اساس اين گزارش،آموزش اسلام براساس تصميم دولت سوسياليست اسپانيا و با همكاري كميسيون اسلامي صورت مي‌‌گيرد ولي آموزش اين درس براي دانش‌ آموزان همانند ساير اديان به‌ صورت واحدي اختياري خواهد بود.
اين گزارش مي‌افزايد: براساس قانون اساسي اسپانيا، در اين كشور اروپايي، دين از سياست جدا است و هيچ ديني در آن بعنوان مذهب اصلي كشور به رسميت شناخته نمي‌شود، اما در عمل، تاكنون همواره مذهب مسيحي كاتوليك به‌ دليل داشتن 98 درصد پيرو در اسپانيا، به‌ صورت اجباري براي دانش ‌آموزان تدريس مي ‌شده است.
بر اساس اين گزارش ،در همين راستا و نيز بر اساس توافقنامه سال 1992 دولت با كميسيون اسلامي اسپانيا، مسلمانان اجازه يافته‌‌اند تعليمات اسلامي را در مدارسي كه شمار دانش ‌آموزان مسلمان بيشتري دارد، تدريس كنند.
گفتني است: قراراست، منابع اين درس و معلمان آن با همكاري كميسيون اسلامي اسپانيا تعيين شود

منبع: خبرگزاري فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo