شهید آوینی

 

در آلمان هفته اسلامی برگزار می‌شود

 آلمان از ۲۲ سپتامبر جاری ميزبان هفته اسلامی خواهد بود.
 اين هفته اسلامی به همت مؤسسه‌های سياسی، فرهنگی و دينی، سازمان كنفرانس اسلامی و مجلس شورای مسلمانان در آلمان برپا خواهد شد.
در اين هفته شركت‌كنندگان و كارشناسان مسايل دينی از كشورهای مختلف نيز حضور پيدا می‌كنند و به بحث و تبادل پيرامون مسايل و موضوعات متنوعی از جمله خانواده و تكنولوژی جديد در عصر اطلاعات، فرهنگ اسلامی اروپاو تأثير مثبت اسلام در جامعه‌های اروپايی می‌پردازند.
اجرای موسيقی زنده سنتی كشورهای اسلامی، آشناكردن غيرمسلمانان با واجبات دينی از جمله نماز از ديگر برنامه‌های اين هفته اسلامی در آلمان به شمار می‌آيد.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo