شهید آوینی
 
قرآن در عصر كنوني مهجور است

آشنايي با قرآن كمك به رشد استقرار جامعه قرآني است ولي متاسفانه قرآن در عصر كنوني مهجور است و به همين علت در جوامع مختلف فقر، فساد و رفتار غير اخلاقي نمود پيدا كرده است.

 احمد فهيمي فر، رييس دانشگاه امير كبير، در مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره سه روزه دو سالانه قرآن پژوهي كه امروز در دانشگاه اميركبير برگزار شد، با اشاره به اينكه اين جشنواره با هدف گسترش فرهنگ قرآن پژوهي و تحقيق در متن قرآن برگزار مي‌شود، خاطر نشان كرد: قرآن پند دهنده‌اي است كه انسان را نمي‌فريبد، هدايت كننده‌اي است كه گمراه نمي‌كند و سخنگويي است كه دروغ نمي‌گويد.
وي با تاكيد بر اين نكته كه حاصل توجه به قرآن آگاهي و رهايي است، افزود: قرآن انسان را به دانايي، تعقل و خرد ورزي دعوت مي‌كند به طوري كه 750 آيه از آيات قرآن كه سه برابر بيشتر از آيات احكام است، در زمينه دعوت به خردگرايي است.
وي با اشاره به اين نكته كه كسي كه بخواهد از سرچشمه هدايت قرآن بهره مند شود بايد دغدغه روزگار خود را داشته باشد، يادآور شد: كسي كه به قرآن مراجعه مي‌كند بايد سوال‌ها و پرسش‌هاي زمان خود را بشناسد و به زبان قرآن به سؤال زمانه خود پاسخ دهد؛ و اگر با مسائل روز آشنا نباشد نمي‌تواند پاسخي را كه همگام با زمان و عصر خود است دريافت كند زيرا قرآن با هر عصري به زبان آن عصر سخن مي‌گويد و هر نسلي با تكيه بر قرآن و عقل و دانش از قرآن بهره‌مند مي‌شود.
فهيمي فر ضمن بيان اين مطلب كه قرآن حيات طيبه انساني است، ادامه داد: رسالت بزرگ پيامبر به تكامل رساندن مكارم اخلاقي است. در جامعه قرآني به اخلاق معنوي بر عدالت و آزادي و دوري از فقر بر مبناي خرد و دانش‌ورزي، قانونمندي و احساس مسؤوليت همگاني استوار است.
وي تصريح كرد: آشنايي با قرآن كمك به رشد استقرار جامعه قرآني است ولي متاسفانه قرآن در عصر كنوني مهجور است و به همين علت در جوامع مختلف فقر، فساد و رفتار غير اخلاقي نمود پيدا كرده است.

منبع : خبرگزاري فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo