شهید آوینی

 

مدير كل كميته امداد امام خمينی (ره) كهگيلويه و بويراحمد گفت:
۳۷۸۱ كودك يتيم در استان كهگيلويه وبويراحمد نياز به خانه دارند

۶۸۳۸ كودك يتيم در استان كهگيلويه و بويراحمد زندگی می كنند كه تاكنون ۳۰۵۴ نفر از آنان،زير پوشش حاميان نيكوكار قرار گرفته اند.
پير مراديان،مدير كل كميته امداد امام خمينی (ره) استان كهگيلويه و بويراحمد با بيان مطلب فوق گفت: با تشكيل ستاد شور نيكوكاری در سراسر استان و هماهنگی با آيت الله ملك حسينی، نماينده ولی فقيه در استان كهگيلويه و بويراحمد استاندار استان، فرمانداران و امامان جمعه شهرستان ها، پايگاه ها مشخص شده و از طريق صدا و سيما به اطلاع مردم می رسد.
مدير كل كميته امداد امام خمينی (ره) استان كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه از ۱۴ تا ۲۰ اسفندماه هفته احسان و نيكوكاری نام گرفته است، افزود: در اين هفته طرح حمايت از ايتام در استان اجرا می شود.
پيرمراديان گفت:حمايت از ايتام، از برنامه های مهم اين نهاد در استان كهگيلويه و بويراحمد است.
وی اظهار اميدواری كرد: مردم نوع دوست و خيرانديش استان كهگيلويه و بويراحمد اين نهاد را در هدايت كمك های مالی خود جهت استمرار حمايت محرومان، همراهی خواهند كرد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo