شهید آوینی

 

پژوهشهای ملاصدرا شناسی در اسپانیا
رساله دکتری یک پژوهشگر اسپانیایی که به زندگی و اندیشه حکیم صدر الدین شیرازی اختصاص دارد به زودی منتشر می شود .

  دکتر کارلوس سگوبیا رساله دکتری خود را با عنوان « احوال و اندیشه های ملاصدرا شیرازی» دو سال پیش به پایان رسانده و هم اکنون خلاصه ای از آن را دربیش از چهارصد برگ با دقت بسیار، پی نوشت ها  و ارجاعات بسیار آماده چاپ دارد .

وی همچنین  کتاب " المشاعر" ملاصدرا را نیز ترجمه و آماده  انتشار کرده است . 

این اثر گرانقدر به زودی با همکاری  رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا منتشر می شود .  

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo