شهید آوینی

 

گردهمایی مسئولین امور مساجد برگزار می شود
گردهمایی مسئولین امور مختلف مساجد کشور ، دهه پایانی ماه مبارک رجب در تهران برگزار می شود .

 این گردهمایی به منظور بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با مساجد کشور و تبادل نظر به منظور رفع مشکلات برگزار خواهد شد  .

مسئولان برگزاری همایش فوق در تلاش هستند تا با آگاهی از مشکلات مساجد و مسئولان آنها ، زمینه دستیابی به راهکارهای اساسی به منظور رفع مشکلات موجود و رساندن مساجد به جایگاه مطلوب را فراهم آورند .

بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از فضای معنوی مساجد به عنوان پایگاههای عبادی ، مهمترین هدف نهایی ، برای برگزاری این گردهمایی است .

گردهمایی مسئولین امور مساجد کشور ، دهه پایانی ماه مبارک رجب برگزار خواهد شد .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo