شهید آوینی

 

جشنواره پژوهشی "فردوسی" در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود
پنجمین جشنواره "فردوسی" به منظور ارج نهادن به مقام شامخ نوآوران و پژوهشگران، مخترعین، محققین و شخصیت های علمی خراسانی، آذر ماه سال جاری همزمان با هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

این جشنواره هر دوسال یکبار با هدف از تجلیل از نخبگان و مخترعان و پژوهشگران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

این جشنواره به منظور آگاهی از فعالیت های پژوهشگران، مخترعین و نوآوران خراسان و تقویت انگیزه فعالیت های علمی و پژوهشی برگزار می شود.

محورهای فعالیت این جشنواره که در رشته های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی برگزار می شود، طرح های پژوهشی برجسته، کتاب های برتر، پایان نامه های ممتاز، طرح های فناورانه و پژوهشگران نمونه است.

جشنواره فردوسی با مشارکت 18دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و با حمایت ویژه شرکت فرش مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

گفتنی است، اولین دوره جشنواره "فردوسی" در سال 1374و چهارمین دوره آن در سال 1382 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo