شهید آوینی

 

18 مجوز برای نشر قرآن کریم صادر شد
در تیرماه امسال از سوی دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم ، 18 مجوز برای انتشار 185 هزار جلد قرآن صادر شد .

بدر همین زمان ، 11 مورد مجوز برای چاپ قرآنهای جزئی با شمارگان 122 هزار جلد منتشر شده است. برای قرآن های کلی نیز 39 مورد مجوز چاپ با 32 هزار و 970 جلد صادر شد .
برای نشر قرآنهای جزئی دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم 9 مورد مجوز صادر که متعاقب آن  257 هزار جلد قرآن منتشر می شود .
تعداد قرآنهای جزئی وارد به دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم در تیرماه امسال 32 مورد و قرآنهای کلی نیز 68 مورد بوده است .بر اساس این گزارش 28 مورد قرآن در همین زمان ، تحویل ناشرین شده است .
دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم ، تیرماه گذشته از دو چاپخانه و مؤسسه انتشاراتی بازدید داشته و 21 پرونده جدید تشکیل داده است .
قرآنهای جزئی به قرآنهایی اطلاق می شود که تنها یک یا چند جزء از قرآن کریم را در بر می گیرند.
مجوزهای قرآنی طی دو مرحله صادر می شود ، در مرحله اول مجوز چاپ صادر می شود که در صورت تأئید دفتر نظارت بر چاپ و نشر قران کریم و نداشتن غلط ، در مرحله بعد مجوز نشر صادر می شود .
در صورتیکه قرآنی در مرحله چاپ دارای مشکل و غلط باشد می بایست اغلاط تصحیح و سپس مجوز نشر صادر می شود.

بدلیل خطاهای بسیاری که پیش از این در قرآنهای منتشر شده وجود داشت و ضرورت نظارت و کنترل قرآنها پیش از توزیع ، از سال 1364 ، مجوزهای چاپ و نشر قرآن کریم از سوی دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم صادر می شود .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo