شهید آوینی

 

تازه‌ترين نظر‌سنجی‌ها از جايگاه ديپلماسی قلدرمابی
آمريكاييان كاخ‌سفيد را مسئول منفوريت آمريكا می‌دانند
بسياری از آمريكايی‌ها عقيده دارند كه مردم جهان از اين كشور تصويری منفی در ذهن دارند .
براساس آخرين نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه پابليك اجندا (pablic Agenla) پنجاه‌وپنج درصد مردم آمريكا عقيده دارند كه اين كشور اعتماد جهان را از دست داده است و تنفر جهانيان به ويژه مسلمانان از اين كشور روزبه‌روز گسترش می‌يابد.
دوسوم شركت‌كنندگان در اين نظرسنجی به سياست خارجی آمريكا نمره منفی دادند و سياست‌های اين كشور در قبال كشورهای مسلمان را بسيار بد توصيف كردند. در مورد جنگ عراق ۶۳ درصد گفتند كه با اين جنگ مخالف بوده‌اند.
در پاسخ به اين سئوال كه چرا مردم جهان تصويری منفی از آمريكا دارند، پنجاه درصد علت آن را سياست‌های قلدرمآبانه كاخ سفيد ذكر كردند.
همچنين بيش از ۸۷ درصد شركت‌كنندگان در اين نظرسنجی به دولت آمريكا توصيه كردند برای بهبود تصوير اين كشور در اذهان جهانيان به منافع ديگر كشورها به ويژه كشورهای اسلامی احترام بگذارد.
در عين حال ۸۳ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی مؤسسه پابليك اجندا به نحوه كمك‌رسانی دولت آمريكا به مناطق مصيبت‌زده جهان نمره بسيار خوب دادند و فقط ۱۹ درصد اين مسئله را تأييد كردند كه ايالات متحده تنها به منافع خود توجه دارد.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo