شهید آوینی

 

750 حافظ کل قرآن کریم مورد تجلیل قرار می گیرند
مؤسسه قرآن پژوهان ، روز پنجشنبه 27 مرداد ماه 750 حافظ کل قرآن کریم را مورد تجلیل قرار می دهد .این تجلیل بمنظور ایجاد انگیزه و شوق در اقشار مختلف ، برای حفظ قرآن کریم انجام خواهد شد .

این مراسم در دانشگاه تهران برگزار می شود و تلاش مؤسسه قرآن پژوهان این است که با برگزاری برنامه های متنوع و شوق برانگیز ، مشوقی شایسته برای حفظ قرآن کریم بوده ، زمینه گرایش جوانان به این عمل معنوی را فراهم آورند .مؤسسه قرآن پژوهان در زمینه تربیت حافظ کل قرآن کریم فعال است که تاکنون 700 حافظ  را تربیت کرده و 3 هزار نفر نیز مشغول گذراندن دوره های حفظ در این مؤسسه هستند .مؤسسه فوق از سال 1379 آغاز بکار کرده و در تهران 9 شعبه فعال با 40 هزار دانشجو دارد .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo