شهید آوینی

 

جشنواره هنرهای تصویری با موضوعات قرآنی در خانه فرهنگ نور
خانه فرهنگ نور اقدام به برگزاری جشنواره هنرهای تصویری با موضوعات قرآنی نموده است.

به نقل ازروابط عمومی ستاد منطقه غرب ، دراین جشنواره هنرمندان آثارخود را درقالب خوشنویسی (ثلث ،نسخ ، کوفی ) نقاشی (آبرنگ ، مداد رنگی ، گواش ، رنگ روغن) نگارگری ، تذهیب وگل ومرغ با موضوعات قرآنی به نمایش می گذارند . علاقه مندان می توانند جهت شرکت دراین جشنواره آثارخود را درابعاد 100*70 به همراه قاب از15تا 31 مرداد به نشانی بزرگراه آیت الله کاشانی ، میدان علامه جعفری ، خانه فرهنگ نورارسال نمایند .

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo