شهید آوینی

 

400 بلژیکی در سال 2004 مسلمان شدند
محبوبیت اسلام در کشور بلژیک هر روز افزایش می یابد ، بطوریکه بررسیها نشان می دهد ، حدود 400 بلژیکی در سال 2004 مسلمان شده اند .

سه چهارم از 400 بلژیکی که در سال گذشته میلادی ، به دین مبین اسلام روی آورده  را زنان تشکیل می دهند .

براساس گزارشات مرکز اسلامی بروکسل ، از زمان حملات یازدهم سپتامبر علاقه عموم به اسلام افزایش یافته است.

در سال 2003 تعداد افرادی که در بلژیک مسلمان شدند به 300 نفر رسیده بود. "عادل کدت" ، سخنگوی مرکز اسلامی بروکسل گفت : مردم متوجه شده اند که اسلام حقیقی با اسلامی که رسانه ها سعی در ترویج آن دارند،  تفاوتهای بسیاری دارد.

با وجود گزارشات منفی که درباره مسلمانان منتشر شده ، عده بسیاری در این کشورمسلمان شده اند.

گزارش "مهر" می افزاید : تعداد مسلمانان بلژیک 400 هزار نفر برآورد شده است که این تعداد 4 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. همانند دیگر کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا ، جمعیت مسلمانان در بلژیک بسیار جوان است. بطور تقریب 35 درصد مسلمانان بلژیک را ترکها و مراکشی ها تشیکل می دهند که این تعداد بزرگترین گروه مسلمانان در بلژیک به شمار رفته و زیر 18 سال سن دارند.  18 درصد مسلمانان بلژیک مهاجر نبوده و اهل بلژیک هستند.

منبع : خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo