شهید آوینی

 

پذيرش طلبه در حوزه علميه حضرت عبدالعظيم(ره)

حوزه علميه حضرت عبدالعظيم برای سال تحصيلی جديد خود از ميان علاقه‌مندان طلبه می‌پذيرد.
پذيرش طلبه‌های جديد از ميان طلاب انتقالی مدارس و شركت‌كنندگان در آزمون سراسری صورت می‌گيرد.
قبولی در آزمون ورودی مركز مديريت حوزه علميه، موفقيت در مصاحبه، تعهد علمی و انضباطی و داشتن معدل ۱۴ با مدرك ديپلم از جمله شرايط ورود شركت‌كنندگان در آزمون سراسری اعلام شده است.
طلاب انتقالی نيز برای ورود به حوزه علميه حضرت عبدالعظيم بايد علاوه بر دارابودن شرايط فوق حداقل دارای معدل ۱۷ از مركز تحصيلی گذشته خود باشند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo