شهید آوینی

 

سوالات بی پاسخ در مراسم تجلیل از 21 فرزند شهید و جانباز

روزنامه شرق در صفحه جامعه روز پنجشنبه مورخ سی تیرماه سال جاری با انتشار مطلبی با عنوان «سوالات بی پاسخ در مراسم تجلیل از 21 فرزند شهید و جانباز» به عدم پاسخگویی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به وضعیت اسفبار ایثارگران اشاره دارد. متن این گزارش به شرح ذیل است:

ادغام بنیاد جانبازان در بنیاد شهید و تشکیل نهاد واحد «بنیاد شهید و امور ایثارگران» هم نتوانست مشکل خاصى را از جمعیت جانبازان و خانواده شهدا حل کند.

مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران همچون مسئولان بنیاد جانبازان سابق معتقدند که صرفاً در قبال افرادى موظفند که به بنیاد معرفى شده و شماره پرونده آنان در بایگانى موجود است. در حالى که به این نکته هم اذعان دارند که بسیارى از جانبازان یا خانواده هاى شهدا حاضر به پیوستن به این خانواده نشده اند.

دکتر «حسین دهقان» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که سه شنبه شب در مراسم تجلیل از 21 نخبه شاهد و ایثارگر در مجتمع فرهنگى و ادارى شهید رسول زاده حضور یافت، در پاسخ به این سئوال شرق که در قبال آن دسته از جانبازان یا خانواده شهدا که در پى مشکلات به وجود آمده در طول 27 سال گذشته حاضر به دریافت خدمات از بنیاد جانبازان و بنیاد شهید نشده اند چه خواهید کرد، گفت: «دو نگاه وجود دارد. نگاهى که جانبازان دارند و نگاهى که ما داریم. جانبازان به دلیل خدماتى متناسب با درصدهاى جانبازى متقاضى این هستند که همواره درصد جانبازى بیشترى را کسب کنند. البته ما امروزه وضعیت کمیسیون پزشکى را به گونه اى تغییر داده ایم که هیچ حقى از هیچ جانبازى ضایع نشود.»

وى در پاسخ به این سئوال شرق که آیا جانبازانى را که به دستفروشى، مسافرکشى، واکس زدن کفش براى گذران زندگى اشتغال دارند، نمى بینید، گفت: «ازکارافتادگى و تعیین درصد جانبازى با تامین معیشت و وضعیت زندگى متفاوت است. ما مسئول این هستیم که در صورت تعیین درصد جانبازان و چنانچه حقى به آنان تعلق گرفت، خدماتى براساس کانون به آنان ارائه بدهیم. ولى در قبال جانبازانى که تحت پوشش نیستند، مسئولیتى نداریم.»

به گفته برخى از جانبازان و خانواده شهدا ادبیات بنیاد جانبازان سابق و بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز ادبیات «تعریف» و «تشکر» است.

هنوز درج گزارش هایى درباره وضعیت اسفبار زندگى جانبازان یا خانواده شهیدى که به دلیل درگیرى با دشوارى هاى اقتصادى به مشاغل سیاه و کاذب روى مى آورند، در خبرگزارى مهر ادامه دارد. در قبال این گزارش ها بنیاد شهید و امور ایثارگران هم چند جوابیه فرستاده که جوابیه ها صرفاً نشان از انجام وظایف دارد و نه چیزى بیشتر.

دکتر دهقان سه شنبه شب با اصرار فراوان شرق حاضر شد به دو پرسش پاسخ دهد. در حالى که مهمترین پرسش شرق بى پاسخ ماند.

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo