شهید آوینی
 
خاطرات آزادگان از اردوگاه‌های جنگی كتاب شد

كتاب «زخم غزال» كه بازتاب خاطرات آزاده‌ای از اردوگاه‌های جنگی در عراق است، به وسیله رحمت‌الله اكبری تالیف و انتشار یافت.

كتاب «زخم غزال» بازتاب خاطرات یك آزاده سرافراز از اردوگاه 12 و 18 زندان‌های عراق است.

براساس این گزارش نویسنده تلاش كرده است تا صادقانه هر آنچه بر او و اطرافیانش رفته در معرض نگاه مخاطب قرار دهد.

در این كتاب كه رحمت‌الله اكبری خاطرات دوران اسارت خود را بازگو كرده است، اسارت افرادی مطرح شده، كه در بهترین روزهای زندگی خود شكنجه‌هایی را تحمل كرده‌اند كه شنیدن اوصاف آن‌ها بسیار دردناك و باورنكردنی است. قراردادن اسرا درون كامیون با اتاقك فلزی روباز در گرمای بسیار شدید و گرداندن آنها درشهر بصره با پیكری زخمی و خونین، گوشه‌ای از جنایات رژیم بعثی عراق است.

كتاب «زخم غزال» در شمارگان 2200 نسخه و با قیمت 750 تومان به وسیله نشر «رسانش» منتشر شده است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo