شهید آوینی
 
اولین جشنواره هنری -دانشجویی سراسر كشور برگزار مي‌شود
اولین جشنواره دانشجویی سراسر كشور در رشته‌های هنری، عكس، خطاطی و نقاشی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار مي‌شود.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، محورهای رقابت در این جشنواره سراسری دانشجویی شامل تهیه عكس (نگاتیو - دیجیتال) و ارسال نقاشی و خوشنویسی است و كلیه دانشجویان سراسر كشور كه در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به تحصیل هستند مجاز به شركت در این جشنواره دانشجویی مي‌باشند.

بر پایه این گزارش كلیه آثار ارسالی دانشجویان باید به دبیرخانه جشنواره واقع در حوزه معاونت دانشجویی -فرهنگی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و حداكثر تا پایان تیرماه سال 84 ارسال شود.

طبق اطلاعیه دیرخانه این جشنواره مدارك لازم جهت شركت در این جشنواره شامل یك قطعه عكس، كپی كارت دانشجویی و مشخصات كامل دانشجویی شركت كننده مي‌باشد.

همچنین دبیرخانه این جشنواره آثار برگزیده توسط هیئت داوران را به صورت كتابچه چاپ كرده و جهت صاحبان اثر ارسال خواهد كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo