شهید آوینی
 
دفتر آبی سپهر به چاپ پنجم رسید

كتاب منظومه‌های «اتل‌متل»، تالیف ابوالفضل سپهر، شاعر دفاع مقدس، با انجام تغییراتی برای پنجمین بار توسط فرهنگسرای پایداری منتشر شد.

به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای پایداری، این كتاب از 27 بخش تشكیل شده و 23 قسمت آن منظومه‌های اتل‌متل این شاعر دفاع مقدس است .

بر اساس این گزارش در چاپ جدید برخی دیگر از سروده‌های وی كه در چاپ‌های قبلی نیامده بود نیز منتشر شده است.

همچنین سومین چاپ از كتاب دفتر آبی سپهر كه حاوی زندگینامه شهید ابوالفضل‌سپهر، به قلم رحیم چهره‌خند و با مقدمه گل‌علی بابایی است، پایان یافته است.

گفتنی است،‌كتاب دفتر آبی سپهر با شمارگان 5500 نسخه به قیمت 1200 تومان، توسط فرهنگ سرای پایداری منتشر شده و در كتاب فروشي‌های سوره سراسر كشور،‌

انتشارات صریر، كتاب‌فروشي‌ها روایت فتح و مركز 13 آبان واقع در لانه جاسوسی و فرهنگسرای پایداری در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo