شهید آوینی
 
فايل صوتي مصاحبه مطبوعاتي دكتر محمود احمدی نژاد


پيرامون مسائل انتخابات ریاست جمهوری

شنبه، 28/03/84 ساعت 16
 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo