شهید آوینی
 
اعلام قطعی نتايج انتخابات،هاشمی و احمدی نژاد به دور دوم رفتند

با پايان شمارش آرا داخل کشور هاشمی رفسنجانی با ۶میلیون وصد هزار رای در رتبه نخست ومحمود احمدی نژاد با پنج ميليون و هفتصد هزار رای در رتبه دوم قرار گرفته وبه دور دوم رفتندمجموع آرا شمارش شده بدون احتساب آرا خارج کشور برابر با ۲۹ ميليون و ششصد هزار رای می باشد

بنابر گزارش منابع آگاه با پايان شمارش آرا داخل کشور هاشمی رفسنجانی با جهارصد هزار رای اختلاف در رتبه نخست ومحمود احمدی نژاد با پنج ميليون وهفتصد هزار رای در رتبه دوم قرار گرفته وبه دور دوم رفتند.

مجموع آرا شمارش شده بدون احتساب آرا خارج کشور برابر با ۲۹ ميليون وششصد هزار رای می باشد .

تعداد تعرفه های مصرف شده در انتخابات سی میلیون وهفتصد هزار رای گزارش شده است.

در حالیکه قرار است انتخابات دور دوم در جمعه آینده برگزار شود برخی اخبار از احتمال تاخیر یک هفته ای در برگزاری انتخابات بدلیل شکایت مهدی کروبی حکایت می کند.
گفته می شود کروبی مدراکی درباره تخلفات بعضی از کانديداها دراختيار دارد

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo