شهید آوینی
 
دکتر محمود احمدی نژاد نفر اول انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور شد

بنا بر گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی با اتمام شمارش آراء در کلیه حوزه های انتخابی در سراسر کشور دکتر محمود احمدی نژاد از سایر رقبا پیشی گرفته و در صدر آرا قرار گرفته است.

پس از وی اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی در جایگاه دوم و سوم واقع شده اند. علت اختلاف این نتیجه با ستاد انتخابات کشور عدم احتساب نتایج انتخابات در حوزه های تهران، قم و اصفهان می باشد که در این حوزه ها دکتر احمدی نژاد با تفاوت بسیار چشمگیر بیشترین آرا را کسب کرده است.

همچنین بنا بر گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی تعدادی از هواداران دکتر احمدی نژاد در مقابل وزارت کشور تجمع کرده بودند که با پیغام دکتر احمدی نژاد و توصیه ی مؤکد ستاد انتخاباتی ایشان محل را ترک نمودند.

خبرهای تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد گردید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo