شهید آوینی
 
تبعات امنیتی اطلاع رسانی غیر شفاف و کند نتایج انتخابات

در حالی که با تلاش مجموعه نیروهای اجرایی و انتظامی نهمین دوره انتخابات به نحو تحسین برانگیزی در کمال آرامش و امنیت برگزار شد، اطلاع رسانی غیر متوازن و گزینش شده نتایج شمارش آرا می تواند این تجربه شیرین را به تبعات تلخی تبدیل کند.

یک مقام ارشد امنیتی افزود: همه مسوولین برگزاری انتخابات باید توجه داشته باشند که آرای مردم در نهایت تغییر ناپذیر است و انعکاس خواست دسته بندی های سیاسی در روند اطلاع رسانی نتایج، خود تخلف در برگزاری انتخابات محسوب شده و به نوعی آب به آسیاب دشمن ریختن است.

وی افزود: تحریک هریک از کاندیداهای محترم یا طرفدارانشان برای موضع گیری علیه سلامت انتخابات و همچنین زمینه سازی برای دامن زدن به بحث های کلیشه ای مثل تقلب در انتخابات دارای تبعات امنیتی است. ضمن اینکه توانمندی دولت در برگزاری سالم انتخابات را که مورد تایید رییس جمهور و وزیر کشور است زیر سوال می برد.

این مقام گفت: تغییر یکباره ترکیب متوازن آرا و گزینش کردن از حوزه ها برای اعلام نتایج به نوعی تشویش اذهان عمومی در این برهه خاص محسوب می شود. ضمن اینکه ایجاد انتظارات غیر واقعی و مصنوعی نزد کاندیداهای محترم و هوادارانشان کار منصفانه ای نیست.

وی افزود: افراد دخیل در چنین ماجراهایی باید بدانند بعید نیست که بعد از اعلام نتایج واقعی و به علت مغایر بودن آن با روند منتشر شده موجب تحریک احساسات طرفداران کاندیداها شده و حتی امکان سوء استفاده بدخواهان برای ایجاد آشوب را نیز فراهم خواهد ساخت.

این مقام مسوول در برابرسوالی در خصوص عملکرد برخی مدیران میانی وزارت کشور سکوت و تنها به این نکته اشاره نمود که "غیر شفاف کردن فضای انتخابات پرشور 27 خرداد مورد نظر دولت نبوده و نیست."

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo