شهید آوینی
 
آخرین شمارش آرا در کشور

تاکنون از مجموع 25.300.000 رای ماخوذ حجة السلام هاشمی رفسنجانی با 5.300.000 رای ، دکتر احمدی نژاد 5.050.000 رای ، حجةالاسلام کروبی 4.200.000 رای ، دکتر قالیباف 3.500.000 رای ، دکتر معین 3.400.000 رای ، دکتر لاریجانی 1.400.000 رای و مهندس مهر علیزاده 1.100.000 رای را به خود اختصاص داده اند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo