شهید آوینی
 
شنیده هایی از نتیجه انتخابات در شهر اصفهان

شنیده ها حاکی است تاکنون در شهر اصفهان 700.000 رای متعلق به دکتر احمدی نژاد و 200.000 رای متعلق به حجة الاسلام هاشمی رفسنجانی می باشد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo