شهید آوینی
 
توهين دوباره به قرآن كريم در آمريكا
روز گذشته كيفي پر از برگه‌هاي سوخته قرآن كريم در جلوي مركز اسلامي «بلك‌برز» واقع در ايالت ويريجيناي آمريكا پيدا شد.

به نقل از خبرگزاري اي‌بي‌سي به گفته اعضاي مركز اسلامي «بلك‌برز»، برگه‌هاي پاره و سوزانده شده قرآن مجيد روز گذشته در حاليكه در درون يك كيف خريد پلاستيكي در مقابل اين مركز اسلامي گذاشته شده بود، كشف شد.

«ادريس آدجريد»، يكي از اعضاي اين مركز اسلامي گفت: اين واقعا شرم‌آور است كه برخي مردم تا اين اندازه نادانند.

به گفته «ليلا القطامي»، سخنگوي كميته مبارزه با تبعيضات عربي -آمريكايي با اينكه FBI از بررسي اين اقدام توهين‌آميز تحت عنوان جرايم برخاسته از تنفر جلوگيري كرده است، با اين حال اگر چنين برخوردي با كتاب انجيل گزارش داده مي‌شد در آن صورت آنها نه تنها با جديت بيشتري پيگير قضيه مي‌كردند بلكه آن را در طبقه‌ جرم‌هاي برخاسته از تنفر قرار مي‌دادند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo