شهید آوینی
 
دومین همایش بین المللی تمدن اسلامی برگزار می شود

دومین همایش بین المللی تمدن اسلامی در منطقه ولگا - اورال اول تا پنجم تیر ماه ، در کازان پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی تمدن اسلامی در منطقه ولگا- اورال بصورت مشترک از سوی مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی شهرداری کازان و آکادمی علوم تاتارستان، مؤسسه تاریخ کازان، تاتارستان برگزار می شود. این همایش همزمان با هزارمین سالگرد شهر کازان برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی تمدن اسلامی از مجموعه همایشهایی است که مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی از واسط دهه 1980 با تمرکز بر تاریخ تمدن اسلامی در مناطق گوناگون دنیا برگزار کرده است. اولین همایش بین المللی تمدن اسلامی در منطقه ولگا- اورال در ماه ژوئن سال 2001 در کازان برگزار شد که مؤسسات آکادمیک سراسر روسیه و تاتارستان و 60 دانشمند و محقق از سراسر قاره آسیا حضور یافتند.

همایش امسال ، اهداف اولین همایش بین المللی تمدن اسلامی را تقویت کرده و آن را گسترش می دهد ، همچنین برفرآیندهای معرفی و گسترش تمدن اسلامی در منطقه ولگا- اورال تأکید می کند.

تاریخ همزیستی فرهنگها وادیان، روابط میان اسلام و دیگر ادیان در بافت روشنفکرانه، میراث اسلامی و چند فرهنگی منطقه در زمینه های علمی و تجلی معاصر این میراث تاریخی از مواردی هستند که در این همایش بدان پرداخته می شود.

این همایش به زبانهای تاتار، روسی و انگلیسی برگزار می شود.

منبع:خبرگزاري مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo