شهید آوینی

 

امروز پنج شنبه نوزدهم خرداد سال 1384 هجری شمسی مقارن است با دوم جمادی الاول سال 1426 هجری قمری و برابر است با نهم ژوئن 2005میلادی .

روز ملی شدن بانک ها :

در چنین روزی در سال 1358 بانکها ملی  اعلام شدند . این امر به تصریح در قانون اساسی ذکر شد و تمامی بانک ها دولتی اعلام شدند .

نخستین نماز جمعه : 
درچنین روزی درسال 1323 هجری شمسی ، اولین نماز جمعه درحرم حضرت عبد العظیم اقامه شد . امام جماعت این آیین آیت الله العظمی محمدخالصی زاده  بود .

در گذشت کسایی مروزی :
در چنین روزی در سال 391 ه ق ابو اسحاق کسایی مروزی شاعر پر آوازه ایرانی دیده از  جهان فروبست. وی از مهمترین شاعران  شیعه مذهب است که در مدح و رثای ائمه اطهار لیهم السلام اشعار فراوانی سروده است . وی به سال  341 ه ق به دنیا آمد . او ابتدا مدح شاهان می کرد اما از این کار پشیمان گشته و پس از آن به سرایش اشعار مذهبی مشغول شد .  کسایی با بیان مناقب خاندان پیامبر کرم ( ص ) و سرودن مراثی برای شهدای کربلا ،  همدردی مردم ایران با آن خاندان بازگفته است. قصیده او کهن ترین سوگنامه ماجرای کربلاست . 
 

سوگ نامه کربلا
باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا      آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا
آمد نسیم سنبل با مشک و با قرنفل           آورد نامه ی گل باد صبا به صهبا
کهسار چون زمرد نقطه زده ز بسد     کز نعت او مشعبد حیران شده ست و شیدا
آب کبود بوده چون آینه زدوده        صندل شده است سوده کرده به می مطرا
رنگ نبید و هامون پیروزه [گشت] و گلگون  نخل [و] خدنگ و زیتون چون قبه های خضرا
دشت است یا ستبرق باغ است یا خورنق   یک با دگر مطابق چون شعر سعد و اسما
ابر آمد از بیابان چون طیلسان رهبان            برق از میانش تابان چون بسدین چلیپا
آهو همی گراد گردن همی فرازد     گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا
آمد کلنگ فرخ همرنگ چرغ دوزخ   همچون سپاه خلخ صف بر کشیده سرما
بر شاخ سرو بلبل با صد هزار غلغل   دراج باز بر گل چون عروه پیش عفرا
قمری به یاسمن بر ، ساری به نسترن بر   نارو به نارون بر برداشتند غوغا
باغ از حریر حله بر گل زده مظله         مانند سبز کله بر تکیه گاه دارا
گلزار با تأسف خندید بی تکلف           چون پیش تخت یوسف رخساره زلیخا
گل باز کرده دیده باران برو چکیده    چون خوی فرو دویده بر عارض چو دیبا
گلشن چو روی لیلی یا چون بهشت مولی  چون طلعت تجلی بر کوه طور سینا
سرخ و سیه شقایق هم ضد و هم موافق     چون مؤمن و موافق پنهان و آشکارا
سوسن لطیف و شیرین چون خوشه های سیمین    شاخ و ستاک نسرین چون برج ثور و جوزا
وان ارغوان به کشی با صد هزار خوشی       بیجاده بدخشی بر تاخته به مینا
یاقوت وار لاله بر برگ لاله ژاله     کرده بدو حواله غواص در دریا
شاه اسپرغم رسته چون جعد بر شکسته     وز جای برگسسته کرده نشاط بالا
وان نرگس مصور چون لؤلؤ منور   زر اندرو مدور چون ماه بر ثریا
عالم بهشت گشته عنبر سرشت گشته    کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حورا
ای سبزه خجسته از دست برف جسته    آراسته نشسته چون صورت مهنا
دانم که پرنگاری سیراب و آبداری     چون نقش نوبهاری آزاده طبع و برنا
گر تخت خسروانی ور نقش چینیانی    ور جوی مولیانی پیرایه بخارا
هم ننگرم سوی تو هم نگذرم سوی تو    دل ناورم سوی تو اینک چک تبرا
کاین مشکبوی عالم وین نوبهار خرم    بر ما چنان شد از غم چون گور تنگ و تنها
بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله      ما و خروش و ناله کنجی گرفته مأوا
دست از جهان بشویم عز و شرف نجویم   مدح و غزل نگویم مقتل کنم تقاضا
میراث مصطفی را فرزند مرتضی را    مقتول کربلا را تازه کنم تولا
آن نازش محمد پیغمبر موبد            آن سید ممجد شمع و چراغ دنیا
آن میر سر بریده در خاک خوابنیده   از آب ناچشیده گشته اسیر غوغا
تنها و دل شکسته بر خویشتن گرسته  از خان و مان گسسته وز اهل بیت آبا
مجروح خیره گشته ایام تیره گشته   بدخواه چیره گشته بی رحم و بی محابا
بیشرم شمر کافر ملعون سنام ابتر     لشکر زده برو بر چون حاجیان بطحا
تیغ جفا کشیده بوق ستم دمیده          بی آب کرده دیده تا زه شود معادا
آن کور بسته مطرد بی طوع گشته مرتد    بر عترت محمد چون ترک غز و یغما
صفین و بدر و خندق حجت گرفته با حق  خیل یزید احمق یک یک به خون کوشا
پاکیزه آل یاسین گمراه و زار و مسکین    وآن کینه های پیشین آن روز گشته پیدا
آن پنجماهه کودک باری چه کرد ویحک    کز پای تا به تارک مجروح شد مفاجا
بیچاره شهربانو مصقول کرده زانو       بیجاده گشته لؤلؤ بر درد ناشکیبا
آن زینب غریوان اندر میان دیوان      آل زیاد و مروان نظاره گشته عمدا
مؤمن چنین تمنی هرگز کند؟ نگو، نی     چونین نکرد مانی، نه هیچ گبر و ترسا
آن بی وفا و غافل غره شده به باطل       ابلیس وار و جاهل کرده به کفر مبدا
رفت و گذاشت گیهان دید آن بزرگ برهان   وین رازهای پنهان پیدا کنند فردا
تخم جهان بی بر این است و زین فزون تر   کهتر عدوی مهتر نادان عدوی دانا
بر مقتل ای کسایی برهان همی نمایی     گر هم بر این بپایی بی خار گشت خرما
مؤمن درم پذیرد تا شمع دین بمیرد      ترسا به زر بگیرد سم خر مسیحا
تا زنده ای چنین کن دلهای ما حزین کن   پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا

تولد برتا فون استانر :
در چنین روزی در سال 1843 میلادی برتا فون استانر نویسنده مشهور اطریشی به دنیا آمد . وی به سال 1905 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .

تولد جرج آکسلرود :
در چنین روزی در سال 1922 میلاید جرج آکسلرود نمایشنامه نویس مشهور آمریکایی به دنیا آمد . صبحانه در تیفانی عنوان مهمترین اثر اوست .

در گذشت چارلز دیکنز :
در چنین روزی   در سال 1870 میلادی چارلزدیکنز از مشهور ترین نویسندگان جهان غرب دیده از  جهان فروبست . دیکنز این نویسنده بر جسته انگلیسی به سال 1812 میلادی در خانواده ای فقیر دیده به جهان  گشود . وی به علت فقر مفرط خانواده نتوانست به طور منظم به تحصیل بپردازد به همین دلیل مجبور بود از همان اوان کودکی برای گذران معاش دست به کار های گوناگون بزند . دیکنز در این فضا رشد کرد و روح او مملو از سختی های دوران کودکی بود . وی بعدها در دوران جوانی به سوی حرفه خبرنگاری رفت و در این مسیر به موفقیت هایی دست یافت . او در سال 1832 میلادی نخستین اثر خود را در یک ماهنامه منتشر ساخت . دیکنز پس از آن به سفر به کشور های مختلف پرداخت و در این سفر ها به خلق آثار ادبی چندی همت گمارد . اولیور تویست ، بارنابی راج ،   خانه بی حفاظ  داستان دو شهر ، دکان عجیب و قدیمی و.. از جمله  مهمترین آثار اویند . وی در آثار خود با نگاهی واقع گرایانه به موشکافی جامعه خود می پردازد .

خودکشی نرو :
در چنین روزی در سال 68 میلادی نرو امپراطور روم کبیر دست به خودکشی زد . وی یکی از قسی القلب ترین پاشدهان  روم بود و در دوره حکومت خویش  ظلم بسیاری بر مردم آن دیار روا داشت . 
  
دین اسلام ، دین رسمی :
در چنین روزی در سال 1988 میلادی پارلمان بنگلادش با تصویب قانونی اسلام را دین رسمی این کشور اعلام کرد .  

 نخستین انتخابات آزاد :

در چنین روزی در سال 1990 میلادی در چکسلواکی نخستین انتخابات قانونگذاری آزاد برگزار شد . این نخستین انتخابات آزاد از سال 1946 در این کشور است .  در این انتخابات حزب مجمع مدنی به رهبری واتسلاو هاول به پیروزی دست یافت . هاول در پنجم ژوئیه بعد در مقام خود ابقا شد .

تشکیل کابینه جدید :
در چنین روزی در سال 1990 میلادی اسحاق شامیر ، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تشکیل کابینه داد

منبع:خبرگزاری مهر

19/3/58

راهپیمایی گسترده مردم اهواز علیه دخالت‌های عراق در استان‌های مرزی ایران بویژه در خوزستان .

مصاحبه آیت الله شریعتمداری با روزنامه كویتی الانباء درباره حوادث خوزستان و تماس وی با بعضی از وزیران برای رفع محدودیت از منزل آیت الله شبیر خاقانی .

تفسیر روزنامه مردم ایران ( ارگان جاما ) از وقایع خوزستان : همه مبارزان و انقلابیون جنبش اسلامی از آیت الله شبیر خاقانی انتظار دارند كه قاطعانه به فرصت‌طلبان مجال خودنمایی ندهند .

تلاش مفتی‌زاده برای راه‌اندازی یك جریان مستقل از عزالدین حسینی و گروه‌های غیرمذهبی و ماركسیستی كردستان ، تأكید وی بر ضرورت تشكیل كنفرانس را رد كرد و قاسملو خواسته‌های ملت كرد از جمله خودمختاری ؛ عزالدین حسینی شركت در كنفرانس را رد كرد و قاسملو استقبال كرد . اظهارات مفتی‌زاده در مورد سوابق حزب دمكرات و انحراف آن به سمت ماركسیست و همچنین ماركسیست بودن همه گروه‌های فعال در كردستان ، رد وابستگی “ قیاده موقت “ به سیا ، ساواك و موساد ؛ مفتی‌زاده افزود : هیچ دستگاهی را در كشور انقلابی نمی‌بینیم .

اطلاعیه گروه مائوئیستی “ سازمان انقلابی ، بخش كردستان ایران “ علیه فعالیت قیاده موقت در خاك ایران و درخواست اخراج آنان از منطقه .

اظهارات فرماندار سردشت درباره عدم پرداخت غرامت بمباران روستاهای مرزی توسط عراق ؛ تجاوز مجدد هواپیماهای عراقی به فضای ایران در منطقه اورامانات و شكستن دیوار صوتی .

نامه رئیس شهربانی جمهوری اسلامی به نخست وزیر درباره فعالیت‌های خرابكارانه ارتشبد اویسی در سیستان و بلوچستان .

حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای كه نشان از تعارض شدید حزب با روند فعلی انقلاب دارد ، از گروه‌ها و اقشار مختلف مردم دعوت كرد در اجتماع 25 خرداد این حزب در تهران و شهرستان‌ها شركت كنند .

پذیرش عضویت ایران و پاكستان به عنوان اعضای رسمی جنبش عدم تعهد در كنفرانس وزیران كشورهای عضو این جنبش در سری‌لانكا .

سفیر جدید كویت در ایران هرگونه دخالت كویت در حوادث اخیر خوزستان را رد كرد .

گزارش خبرگزاری تاس از افزایش حضور نظامی آمریكا در اقیانوس هند .

60/03/19
امام امت اگر چنانچه احساس خطر بكنم همانطوری كه با محمدرضا عمل شد با همه آنطور عمل خواهد شد.
66/03/19
هلمهوت كهل: صدر اعظم آلمان غربی بطور كلی با مواضع ایالات متحده در خلیج فارس موافقت كرده است.

دولت انگلیس خواستار اجرای طرح تحریم اسلحه می‌باشد.

67/03/19
درخواست عراق از اعراب برای قطع مناسبات سیاسی، اقتصادی با ایران

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo