شهید آوینی
 
از سوی سازمان تبلیغات اسلامی مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) آموزش می بینند

سازمان تبلیغات اسلامی در نظر دارد ، با برگزاری کارگاههای آموزشی و کارگروههای تخصصی ، در راستای آموزش و ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) فعالیت کند .

با توجه به حساسیتهایی که فعالیت مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) دارد و تأثیری که این گروه بر افکار عمومی دارند ، آموزش و ارتقاء سطح کیفی فعالیت آنها مورد توجه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته است .

از آنجا که فعالیت نامناسب مداحان می تواند تأثیرات مخربی بر افکار عمومی داشته و حتی در برخی موارد موجب گسترش شبهات و خرافات شود ، فعالان این عرصه به صورت تخصصی آموزش دیده و اطلاعات لازم را کسب می کنند تا به هنگام برخورد با اقشار مختلف مردم و فعالیت ، موجب روشنگری اذهان عمومی شده و بیان کننده حقایق باشند .

برگزاری کارگاههای آموزشی و کارگروههای تخصصی مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) از اولویتهای معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی است که از سوی دفتر برنامه ریزی وتوسعه آموزشهای تخصصی غیر رسمی اجرا خواهد شد .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo