شهید آوینی
بام جهان زیر پاى زنان مسلمان ایرانى
كوهنوردان ایرانى براى دومین بار اورست رافتح كردند

 بالاخره تمام شد، ۲ زن ایرانى به عنوان اولین زنان مسلمان روى بام دنیا ایستادند، ۸۸۸۵ متر زیر پاى آنان و پرچم مقدس ایران اسلامى در دستانشان.

۲۷ اسفند درست زمانى كه همه در تدارك سبزى پلوى شب عید بودند ۲۰ كوهنورد ایرانى كشور را به سمت كاتماندو پایتخت نپال ترك كردند تا صعودى تاریخى را آغاز كنند.

۱۵ فروردین پس از پشت سر گذاشتن كارهاى ادارى صعود آغاز شد. مسیر جنوبى اورست براى فتح قله انتخاب شده بود. هنوز فروردین تمام نشده بود كه تیم به كمپ اصلى رسید؛ ۵۳۳۰ متر بالاتر از سطح دریا، چیزى حدود دماوند خودمان. حركت اصلى از اینجا آغاز شد؛ كمپ اول ۶۱۰۰ مترى، كمپ دوم ۶۵۰۰ مترى و كمپ سوم ۷۳۰۰ مترى، حمله آغاز مى شود، اورست باید فتح گردد اما شرایط جوى اجازه نمى دهد.

زنان ایرانى نمى خواهندشكست بخورند. ۵ بار حمله اما هربار اورست نامهربانى مى كند. چاره اى نیست فصل صعود در حال پایان است، هوا گرم مى شود و خطر سقوط بهمن فراوان. یكبار دیگر فرصت دادند، آخرین حمله، نه شكست معنى ندارد.

۸ خرداد ساعت ۱۰:۳۰ شب كمپ چهارم، ارتفاع از سطح دریا ۸۰۰۰ متر، فقط ۸۸۵ متر باقى است تا قله، اورست باكسى شوخى ندارد حتى در یك مترى قله، كوه است و خشونت طبیعت در تاریكى شب دو تیم ایرانى حركت مى كند براى فتح قله اورست ۴ نفر در یك تیم و ۴ نفر در تیم دوم ۲ زن و ۶ مرد شاید نتوانند یكبار دیگر با هم روبرو شوند، گفتم اورست باكسى شوخى ندارد، طى ۸۸۵ متر راه ۱۲ ساعت طول مى كشد ساعت ۱۰:۳۰ (۹ صبح به وقت تهران) روز نهم خرداد بى سیم صادق آقاجانى در كمپ اصلى صدا مى كند، تمام شب منتظر این تماس بود «ما رسیدیم الان در قله هستیم مى خواهیم پرچم رانصب كنیم». تیم اول رسید و التهاب رییس فدراسیون یكساعت دیگر ادامه دارد، تیم دوم هم مى رسد، حالا ۲ زن ایرانى روى قله اورست هستند، آقاجانى نفس راحتى مى كشد و بى درنگ به یاد محمد اوراز مى افتد. اورست براى دومین بار توسط كوهنوردان ایرانى فتح مى شود و این بار دو زن مسلمان ایرانى هم در گروه فاتح حضور دارند تا نام ایران همچنان پر آوازه باقى بماند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo