شهید آوینی
 
پیکر موذن زاده اردبیلی به خاک سپرده شد

پیکر موذن زاده اردبیلی ، روز جمعه در میان جمعیت مشایعت کننده از بیمارستان مدائن به سمت آرامگاه ابن بابویه منتقل شد.

پيكر موذن بزرگ تاریخ ایران که روز پنجشنبه به علت عارضه سرطان در بیمارستان مدائن چشم ازجهان فرو بست صبح روز جمعه در میان اندوه فراوان حاضران به سمت صحن مقدس ابن بابویه تشییع و به خاک شپرده شد.

استاد رحیم موذن زاده اردبیلی اولین موذنی بود که اذان را در دستگاه بیات ترک و گوشه روح الرواح خواند و صوت دلنشین آن همواره در خاطر مردم ایران جاودانه مانده است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo