شهید آوینی
 
دیدار هزاران نفر از دانشجویان بسیجی با رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعدازظهر روز پنجشنبه در دیدار هزاران نفر از دانشجویان بسیجی،انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان یکی از میدانهای مهم برشمرده و تصریح کردند: مهمترین مسئله در انتخابات آینده، مشارکت حداکثری مردم است و همه بخصوص قشر فرزانه دانشجو باید تلاش نمایند تا مشارکت حداکثری تحقق یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه بسیج به معنای به میدان آمدن است، حضور در صحنه را فقط منحصر در دوران حمله نظامی دشمن ندانستند و افزودند: عرصه های مناقشه بر سر هویت ملی و سیاسی یک ملت، اهانت به فرهنگ و باورها و اعتقادات، عقب ماندگی از قافله علم و دانش و لزوم جبران آن، استقرار یک زندگی مطلوب همراه با عدالت، و تهاجم فکری و فرهنگی بیگانه برای جداسازی یک ملت از ریشه های فرهنگی خود، همه میدانهایی است که باید بهنگام نیاز، بسیج در آن حضور پر توان، عاشقانه، آگاهانه، مبتکرانه و عالمانه داشته باشد.

ایشان با تاکید بر اینکه در همه عرصه ها، میدان فکر و دانایی یکی از نقاط مهم بشمار می رود، یکی از ویژگیهای انسان فرزانه متدین و دانشجوی بسیجی را تولید فکر و حرف نو دانستند و خاطر نشان کردند: پیشرو بودن مجموعه های بسیجی بویژه دانشجویان در تجدد و نوگرایی حقیقی به معنای بررسی نیازها و خلاء های عرصه های اساسی جامعه و تلاش بیوقفه و عالمانه برای رفع این خلاء ها است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند: نتیجه جامعه ای که در آن علم و پیشرفت بدون معنویت باشد، دنیای غرب امروز خواهد بود که عدالت، اخلاق، انسانیت، و حقوق انسان در آن جایگاهی ندارد و منطق حاکم بر آن، مدنیت جنگلی است که بر اساس آن چون قدرت وجود دارد هر اقدامی جائز شمرده می شود.

مقام معظم رهبری دانشجویان بسیجی را در کنار توجه به ظواهر دینی به عمق بخشی به اعتقادات و تفکر اسلامی و پرهیز از حرکتهای سطحی و زودگذر توصیه کردند و افزودند: یکی از ویژگیهای تفکر بسیجی، عدالت طلبی است که دانشجوی هوشمند بسیجی باید با توجه به واقعیتها، ساز و کار اجرایی شدن سیاستهای عدالت طلبانه را با همت و تلاش خود و مطالبه واقعی فراهم نماید.

ایشان تاکید کردند: منطق انسانهای دارای تفکر بسیجی و اسلامی، منطقی قوی و زمینه ساز پیشرفت در کارها است.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، از قشر دانشجو بعنوان قشری روشنفکر و آگاه و تاثیر گذار در حضور حداکثری مردم یاد کردند و افزودند: باید با در نظر گرفتن معیارها که همانا داشتن کفایت و توانایی اداره کشور، اعتقاد به اسلام و انقلاب، اعتقاد به عدالت و عدم تبعیض میان فقر و غنی، و داشتن نشاط است، بدون وسواس انتخاب صورت گیرد و از آنجا که کشور ما چهره جوانی دارد اقتضاء می کند یک نشاط جوانانه ای نیز در تمام دستگاه اجرایی بوجود بیاید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی دیگر از معیارهای انتخاب رئیس جمهور آینده را تحت تاثیر دشمن قرار نگرفتن و خوشحال نشدن دشمن از روی کار آمدن او دانستند و با اشاره به یاوه گوییهای اخیر مقامات امریکایی درباره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کردند: این افراد نادان نمی دانند که هرچه بگویند مردم مخالف آن عمل خواهند کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای ، با تاکید بر اینکه جو سازیها و تبلیغات دروغین نباید انسان را از شناخت حقیقت باز دارد خاطر نشان کردند: یکی از معیارها همانگونه که امام (ره) می فرمودند این است که هرچه دشمنان می خواهند باید عکس آن عمل کرد زیرا آنها بدنبال منافع خود هستند.

ایشان، با اشاره به برخی اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص وجود نظارت در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند: در کشورهای غربی برغم شعارهایی که داده می شود سخت ترین و پیچیده ترین نظارتها و موانع برای حضور افراد در مناصب بالای دولتی وجود دارد بگونه ای که در آمریکا در دویست سال گذشته فردی خارج از دو حزب اصلی این کشور به قدرت نرسیده است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: حتی در کشورهای اروپایی نیز گروه مخالف واقعی با نظام و قانون اساسی این کشورها وجود ندارد و گروههای باصطلاح مخالف دولت فقط در مسائل فرعی اختلاف نظر دارند و در اصول و مبانی یکی هستند.

ایشان با تاکید بر اینکه آینده و مدیریتهای کشور متعلق به جوانان و دانشجویان است، خطاب به آنان افزودند: باید آنچنان دانش، تفکر و باورهای دینی خود را عمق ببخشید که با قدرت وارد میدان عمل شوید و کشور را بسوی افق روشن آن پیش ببرید.

در این دیدار پیش از سخنان مقام معظم رهبری آقای حسین تاریخی دانشجوی رشته فیزیک هسته ای به نمایندگی از بسیج دانشجویی، از عدالت اجتماعی و مطالبات واقعی مردم، جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و آزاد اندیشی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه و توطئه های استعمار فرانو بخصوص در بحث انرژی هسته ای بعنوان دغدغه های اصلی دانشجویان بسیجی نام برد و تاکید کرد: بسیج دانشجویی با ارائه طرح راهبردی خود در راستای چشم انداز بیست ساله در جهت پیگیری این دغدغه ها تلاش می نماید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo