شهید آوینی
 
دومین جلسه بازپرسی پرونده جانباز شهید محمد رجبی ثانی

صبح روز دوشنبه همسر و فرزند شهید رجبی ثانی با حضور در دادگاه ویژه روحانیت اظهارات خود را نسبت به اتهامات بازپرس کریمیان بیان کردند.

منیژه محمدی وکیل خانواده شهید رجبی ثانی با بیان این مطلب گفت:در صبح روز دوشنبه دوم خرداد ساعت 9:30 دومین جلسه رسیدگی به اتهام بازپرس کریمیان در خصوص پرونده شهید رجبی ثانی تشکیل شد.

وکیل خانواده شهید رجبی ثانی تشکیل این جلسه را صرفا استماع اظهارات همسر و فرزند شهید محمد رجبی ثانی عنوان کرد و افزود:این جلسه برای استماع اظهارات همسر شهید، ملیحه خدمتخواه و فرزند شهید، علیرضا رجبی ثانی و همچنین شهودی که شاهد اظهارات بازپرس کریمیان در شعبه دوم رسالت بودند انجام گرفت.

وی تصریح کرد:در این جلسه فقط یک نفر از شهود توانست در مجتمع حاضر شود و توضیحات خود را بیان کند که بنا به اظهارات خانواده شهید رجبی،  دادیار شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت با تأنی و تامل نخست اظهارات این افراد را استماع نمود سپس این اظهارات توسط نامبردگان صورت جلسه شد.

محمدی با بیان این مطلب که شاهد، بدلیل سواد کم از چگونگی ثبت اظهاراتش ابراز نگرانی داشته، افزود:شاهد حاضر در جلسه که از سواد کمی برخوردار است به شدت نگران چگونگی مکتوب شدن اظهاراتش بود و اینکه نتواند آنگونه که باید حقایق را در صورت جلسه بنویسد، لذا از دادیار تقاضا می کند که شخص دیگری یا خود دادیار مطالبی را که وی بیان کرده است مکتوب کنند.

وی افزود:اما دادیار شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت با حوصله از شاهد می خواهد که اظهاراتش را خود مکتوب نماید و این شاهد در سه صفحه اظهاراتش را می نویسد.

منیژه محمدی با بیان این مطلب که وی  در طول بیان اظهارات همسر و فرزند و شاهد در اتاق شعبه حضور نداشته است، در خصوص حضور کریمیان بازپرس شعبه دوم رسالت در این جلسه خاطر نشان کرد:کریمیان در مجتمع حضور داشت اما در زمان استماع اظهارات نامبردگان در خارج از اتاق بود و از اینکه آیا وی مورد بازجویی قرار گرفته اطلاعی ندارم.

محمدی خاطر نشان کرد: دومین شاهد بدلیل بعد مسافت نتوانسته به موقع در دادگاه حاضر شود و چنانچه وجود وی از نظر دادیار شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت لازم شود، برای حضور در جلسات دیگر اعلام آمادگی کرده است.

به گفته محمدی وکیل خانواده شهید رجبی ثانی، شاهد حاضر در این جلسه از دوستان نزدیک شهید رجبی ثانی است که در طول بازجویی وی و رفت و آمد به کلانتری و دادسرا، در کنار او بوده و حتی اظهارات جانباز را ایشان می‌نویسد . چون جانباز رجبی ثانی شرایط روحی مناسبی نداشته و در کلانتری دچار رعشه و لرزش دست شده بود و توانایی نگارش اظهارات و دفاعیاتش را نداشته است.

منبع:گروه دفاع مقدس خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo