شهید آوینی
 
نخستین كتابخانه تخصصی قرآن كریم به صورت مكتوب و دیجیتالی راه‌اندازی شد
موسسه قرآنی تفسیر جوان درتهران، نخستین كتابخانه تخصصی قرآن كریم را جهت استفاده رایگان همه علاقمندان خصوصا قرآن پژوهان جوان راه‌اندازی نموده است.

به نقل از روابط عمومی موسسه قرآنی تفسیر جوان، در بخش منابع مكتوب، دارا بودن بیش از 5 هزار نسخه كتاب درموضوعات مختلف قرآنی، اسلامی، سیاسی، تاریخی، فرهنگی و ادبی در بخش منابع دیجیتالی، با استفاده از CDهای معتبر و مستند كشور، بیش از 1000 جلد كتاب به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در موضوعات قرآنی نظیر متن كامل 60 دوره تفسیر قرآن كریم، چندین دائرالمعارف احادیث در موضوعات مختلف، متن نهج‌البلاغه به همراه 40 ترجمه و 25 شرح و لغت نامه‌های گوناگون قرآن كریم، در معرض استفاده مراجعین مي‌باشد.

براساس این گزارش همچنین در بخش نرم افزاری كتابخانه، بیش از 100 هزار عنوان كتاب، پایان‌نامه و مقاله در موضوعات گوناگون معرفی گردیده و 000/60 متن كامل مقالات اسلامی و قرآنی با قابلیت جستجوی موضوعی در اختیار علاقمندان قرار مي‌گیرد.

این گزارش حاكیست، مراجعان به صورت رایگان به عضویت كتابخانه تخصصی موسسه قرآنی تفسیر جوان پذیرفته شده و در صورت تمایل در گروههای تحقیق موضوعی از قرآن كریم سازماندهی و آموزش داده مي‌شوند و تحقیقات آنها بنام خودشان چاپ و منتشر خواهد شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo