شهید آوینی
 
نهمين دوره مسابقات تفسير قرآن كريم اوقاف استان تهران برگزار شد
نهمين دوره مسابقات تفسير قرآن در اجراء 21 تا 23 قرآن كريم استان تهران در محل مجتمع متقين برگزار شد.

به نقل از اداره كل اوقاف استان تهران، سيد‌مجتبي سجادي، مديركل اين اداره اهداف برگزاري اين دوره از مسابقات را آشنايي جوانان با علوم قرآني و جذب بيشتر جوانان به كتاب وحي الهي عنوان كرد و گفت: تعداد 210 نفر در اين دوره از مسابقات شركت كردند كه از اين ميان 5 نفر از خواهران و برادران به عنوان نفرات برتر شناخته و به مسابقات كشوري تفسير قرآن كريم راه يافتند.

وي در پايان منابع اين دوره از مسابقات را از تفسير الميزان، تفسير كشاف و تفسير نمونه عنوان كرد.

گفتني است كه در پايان اين دوره از مسابقات به نفرات برتر اين دوره از مسابقات جوايزي اهداء گرديد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo