شهید آوینی
 
  اسراييل و عراق

نويسنده: فرزان شهيدي

بي ترديد يك از برندگان جنگ عليه عراق، رژيم صهيونيستي بوده است و بي جهت نيست كه اسراييل بيشترين اصرار را براي حمله به عراق توسط آمريكا و متحدانش نشــان مي داد. اشغال عراق و سرنگوني رژيم بعث، از يك سو منبع تهديدي به نام صدام را از سر راه اسراييل در منطقه برداشت، و از ديگر سو راه را براي اجراي طرح هاي توسعه طلبانه صهيونيسم در منطقه هموار ساخت.

اين كه آيا صدام واقعا تهديدي عليه اسراييل محسوب مي شد يا نه بحث ديگري است، اما نكته مهم آن است كه امريكا و رژيم صهيونيستي در قالب پروژه هاي بلند مدتي همچون «خاورميانه بزرگ»، در صدد ترسيم نقشه سياسي جديدي براي منطقه هستند كه اسراييل در آن محوريت اصلي سياسي و اقتصادي را برعهده دارد و در عين حال امنيت اين رژيم كه همواره مهمترين دغدغه سران صهيونيستي بوده است، تحقق مي يابد.

از ابتدا معلوم بود كه ائتلاف استراتژيك آمريكا و اسراييل و روابط نزديك نئومحافظه كاران كاخ سفيد با صهيونيست ها، جنگ عليه عراق رقم را رقم خواهد زد و بستر حضور و نفوذ عوامل اسراييل را در اين كشور فراهم خواهد ساخت.

حضور اسراييل در مناطق مختلف عراق خصوصا مناطق كردنشين در شمال امري ملموس و قابل پيش بيني بود و حتي يكي از روزنامه نگاران آمريكا به نام سيمورهرش گزارش مفصلي از حضور و فعاليت هاي عناصر امنيتي اطلاعاتي اسراييل در شمال عراق منتشر ساخت. (سيمور هرش همان كسي است كه نخستين بار رسوايي شكنجه در زندان ابوغريب را در روزنامه نيويوركر افشا نمود).

هرش در گزارش خود تصريح كرد اسراييل حدود پنج هزار نيرو در عراق تحت عناوين و پوشش هاي گوناگون مستقر نموده و به دنبال اهداف خود در سرزمين رافدين مي باشد. يكي از مقامات اطلاعاتي سابق رژيم صهيونيستي نيز به فعاليت عناصر موساد در شمال عراق موسوم به طرح B اعتراف كرده است. البته دولت موقت عراق و همچنين سران احزاب كردي از اين حضور گسترده صهيونيست ها در عراق اظهار بي اطلاعي كرده اند كه اين امر بيش از هر چيز حاكي از همسويي آن ها با صهيونيست ها مي باشد.

اما اهداف و برنامه هاي اسراييل در عراق چيست و صهيونيست ها با حضور اطلاعاتي و امنيتي در اين كشور چه مي خواهند؟ در پاسخ به اين پرسش مي توان به محورهاي ذيل اشاره نمود:
1- رژيم صهيونيستي با توجه به ديدگاه هاي خاص ايدئولوژيك اهتمام خاصي به يهودياني كه در كانون هاي جغرافيايي مختلف پراكنده هستند نشان مي دهد و در صدد احقاق حقوق و جذب آن ها به فلسطين اشغالي مي باشد. در شمال عـــــراق يهوديــــاني زندگــي مي كرده اند كه به زعم اسراييل حقوق آنان پايمال شده است، لذا صهيونيست ها به جمع آوري اسناد و اطلاعاتي از اين يهوديان پرداخته و قصد دارند بر اساس آن اموال و املاكي را به دست آورند.

2- اسراييل با توجه به نگراني هايي كه از جانب ايران و سوريه دارد، پس از جنگ عراق وارد يك معركه اطلاعاتي و امنيتي گسترده عليه اين دو كشور شد و طبعا بهترين عرصه براي اقدام ميداني شمال عراق بود، بويژه آن كه كردها سابقه همكاري و روابط ديرينه با صهيونيست ها داشته و در حال حاضر نيز مي توانند در ابعاد مختلف به آن ها كمك كنند. در اين راستا آن گونه كه سيمور هرش در گزارش خود آورده، عوامل موساد با همكاري كردها حتي به داخل خاك جمهوري اسلامي ايران نفوذ كرده و هدف آن ها جاسوسي و كسب اطلاعات از تاسيسات هسته اي ايران بوده است.

3- صحنه داخلي عراق و تحولات فزاينده اين كشور باعث شد اسراييل از نزديك در اين عرصه حضور يافته و در راستاي منافع و اهداف خود دست به اقداماتي بزند. از جمله اين اقدامات آموزش يگان هاي كماندويي كردها بوده است كه طبق اظهار برخي مقامات امنيتي هدف ايجاد توازن در برابر شبه نظاميان شيعه در عراق مي باشد. از ديگر اقدامات ميداني استفاده از تجارب نيروهاي امنيتي و نظامي اسراييل توسط آمريكا بويژه در جنگ شهري بوده است و يك نمونه آن در درگيري هاي نجف اشرف در سال گذشته كاملا محسوس بود. توطئه خطرناك ديگري كه عوامل موساد در عراق دنبال مي كند ايجاد فتنه و درگيري هاي طائفه اي مي باشد تا طبق مثل معروف(فرق تسد) به پيشبرد اهداف خود و آمريكا در اين سرزمين كمك كنند. حمله به مراكز و مساجد شيعه و سني، هجوم به كليساها، ترور شخصيت هاي طوائف مختلف خصوصا شيعه از جمله اقدامات خبيثي است كه موساد با كمك سي آي اي و به كارگيري عناصر مزدوري چون وهابي هاي تندرو، آن را هدايت مي كنند.

4- يكي از اهداف منطقه اي رژيم صهيونيستي سلطه اقتصادي بر كشورهاي خاورميانه است. از اين رو پس از اشغال عراق شاهد سرازير شدن كالاهاي اسراييلي به بازار داخلي عراق بوديم. بسياري از اين كالاها اعم از وسايل برقي، پوشاك، مواد غذايي و غيره با مارك هاي پوششي وارد شده است تا حساسيت مردم مسلمان عراق را برنيانگيزد. شركت هاي تجاري و اقتصادي صهيونيستي نيز پاي خود را به عراق گشوده و در زمينه هاي مختلف بويژه پروژه هاي نفتي فعال شده اند. اسراييل كه نيازمند منابع انرژي است از ديرباز به نفت عراق نظر داشته است و حتي ادعاي احياي خط لوله موصل ـ حيفا را مطرح ساخته است. اين شبكه از زمان حاكميت انگليس بر فلسطين تا سال 1948 مورد بهره برداري بوده و حوزه نفتي شمال عراق را به فلسطين متصل مي كرد و پس از آن متوقف شد.

5- موضوع اسكان فلسطينيان در عراق نيز از ديگر طرح هايي است كه اسراييل در صدد تحقق آن مي باشد. رژيم صهيونيستي پس از اشغال عراق اين طرح را به آمريكا ارائه داده و جرج بوش رئيس جمهور آمريكا آن را به سال 2005 موكول كرده است. اين طرح خطرناك ناظر به بر هم زدن تركيب جمعيتي در اراضي اشغالي و كوچاندن تعداد زيادي از فلسطييان به عراق است و حتي شامل آوارگان فلسطيني ساكن در كشورهاي عربي نيز مي شود. به عبارت ديگر اسراييل با توجه به ايجاد عراقي جديد در انديشه تجديد طرح ترانسفر است تا از فشارهاي داخلي برخاسته از رشد جمعيتي فلسطينيان و نيز دغدغه هاي امنيتي خود بكاهد. حتي يهوديان اسراييلي اقدام به خريد برخي اراضي در شمال عراق نمودند تا طرح اوليه اسكان 150 هزار فلسطيني را آغاز كنند كه البته اين امر با هوشياري مردم وفتاواي مرجعيت متوقف شد.

با اين تفاصيل مي توان گفت اسراييل در ساختار جديد عراق اهداف دراز مدت و خطرناكي را در ابعاد مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي و حتي فرهنگي دنبال مي كند كه اين مهم مستلزم هوشياري عراقي ها وعكس العمل مناسب نظام سياسـي جديـــــد ايـن كشور مي باشد.

البته مردم عراق نسبت به رژيم صهيونيستي به هيچ وجه ديد مثبتي ندارند و طبق يكي از نظرسنجي هايي كه اخيرا در عراق انجام شد، اسراييل دشمن شماره يك عراقي ها معرفي شده است. دولت آينده عراق نيز اگر برخاسته از اراده و خواست مردم باشد، قطعا به دام توطئه هاي صهيونيستي نخواهد افتاد. از اين رو مي توان گفت اسراييل در عراق با چالش هاي زيادي مواجه خواهد شد، خصوصا آن كه كشور مقتدري مانند جمهوري اسلامي ايران ـ كه بيشترين خطوط مرزي را با عراق دارد ـ مانعي بر سر راه پروژه هاي توسعه طلبانه صهيونيست ها در عراق ومنطقه خواهد بود.

منبع: باشگاه انديشه

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo