شهید آوینی
 
تجهیز كتابخانه های دفاع مقدس استانها در سالروز آزاد سازی خرمشهر

مدیر مركز اسناد و كتابخانه جامع دفاع مقدس با اعلام این خبر افزود:این كتابها حدود ده هزار جلد،شامل 120 عنوان از تازه های نشر دفاع مقدس در سال 83 می باشد كه با هزینه ای بالغ بر 80 میلیون ریال خریداری و ظرف روزهای آینده همزمان با برنامه های متنوع بزرگداشت آزادسازی خرمشهر قهرمان جهت تجهیز كتابخانه های دفاع مقدس استانها دسته بندی و ارسال خواهد شد.

جنتی مدیر مركز اسناد معاونت تحقیقات این بنیاد افزود:این كتابخانه ها تاكنون در بیست و پنج استان توسط مدیریت حفظ آثار و یا نمایندگی بنیاد استان كه در سراسر كشور فعالیت دارند،یا فعالیت خود را به تازگی آغاز نموده اند آماده ارایه خدمات به هم میهنان عزیز می باشد.

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo