شهید آوینی
 
بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران در محكوميت هتك حرمت قرآن

بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بيانيه‌اي هتك حرمت به قرآن كريم توسط نظاميان آمريكايي را محكوم كرد.

بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي در اين بيانيه آورده است: بار ديگر سردمداران كفر و الحاد جهاني دست به جنايتي نابخشودني آلودند و با اهانت به ساحت قدسي كامل ترين كتاب آسماني گوشه‌اي ديگر از ذات خبيث خويش را آشكار ساخته و خشم و نفرت مسلمانان و انسان‌هاي آزاده جهان را برانگيختند. جنايت پيشگاني كه پوچي ادهايشان در مورد دموكراسي و حقوق بشر در زندان‌هاي ابوغريب و گوانتانامو به اثبات رسيده و دستشان به خون هزاران انسان بي‌گناه آلوده است.

در ادامه بيانيه آمده است:البته روشن شدن چنين ابعادي از واقعت پنهان ام‌الفساد قرن همواره براي آگاهان امت اسلامي در اقطار عالم قابل پيش‌بيني است.

در اين بيانيه آمده است: ملت مسلمان ايران به ويژه قشر آگاه دانشجو با درك موقعيت حساس كنوني و تشخيص ضرورت اعتصام به حبل الله... همگام با ساير مسلمانان، اين عمل وقيحانه چكمه پوشان آمريكايي را محكوم مي‌نمايد و سكوت سردمداران كاخ سفيد را همسنگ با انجام اين جنايات و به معناي تاييد آن مي‌داند.

دانشجويان بسيجي دانشگاه علوم پزشكي تهران در پايان ضمن دعوت از آحاد مسلمانان براي محكوم كردن اين عمل وقيحانه به تمامي دشمنان كلام خداوند هشدار داد كه اين حركت بي‌پاسخ نخواهد ماند و «خداوند سلطلنتشان را پاره خواهد كرد».

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo